Zielone Weekendy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

0

Śląski Ogród Botaniczny zaprosza na warsztaty edukacyjne organizowane przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Proponujemy udział w czterogodzinnych warsztatach, których treść i forma dostosowane są do poziomu uczniów z trzech różnych grup wiekowych: trzech ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia skierowane są do uczestników kół przyrodniczych, ekologicznych, geograficznych itp. oraz do innych uczniów zainteresowanych tematyką proponowanych przez nas zajęć.

- reklama -

Grupy zainteresowane udziałem w warsztatach otrzymają możliwość wyboru ich tematyki oraz czasu realizacji – wbrew nazwie programu czas ten nie musi być ograniczony do dni weekendowych. Dobór czasu realizacji zajęć uzależniamy od możliwości opiekunów grup zainteresowanych udziałem w zajęciach oraz od ograniczeń czasowych wynikających z planu zajęć realizatorów. Dobór dostępnej tematyki zajęć podporządkowany jest zagadnieniom z zakresu szeroko rozumianej ekologii roślin i zwierząt. W związku z tym proponujemy następującą tematykę warsztatów:

  1. Życie owadów.

  2. Życie w glebie.

  3. W poszukiwaniu księcia… – czyli cała prawda o życiu i problemach płazów.

  4. Tajemnice lasu – odnajdywanie i rozpoznawanie śladów zwierząt.

  5. Wartość ochrony i wartości chronione – ekologia zadrzewień śródpolnych.

  6. Wielki rytm przyrody – wędrówka śladami pór roku (zajęcia tylko dla szkół podstawowych).

  7. Jak natura pisze swoją historię w naszym otoczeniu – środowisko geograficzne i przyrodnicze Śląskiego Ogrodu Botanicznego (zajęcia tylko dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

  8. Martwa materia i życie ekosystemów.

  9. Różnorodność biologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego (zajęcia tylko dla szkół podstawowych i gimnazjalnych).

Uczestnicy warsztatów mogą wybrać dowolną liczbę warsztatów, w których chcieliby uczestniczyć.

Zajęcia odbywać się będą na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, od połowy marca do połowy czerwca 2008r.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach – od 15 do 20 osób w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach w lesie, na polanie i w sali ćwiczeniowej. Zajęcia prowadzone będą przez studentów kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, pracowników naukowych.

Ponieważ forma zajęć nawiązywać będzie do gawędy przyrodniczej uczniowie będą mieli możliwość nawiązania bliskiego emocjonalnego kontaktu z różnorodnymi elementami środowiska przyrodniczego, dostrzegania związków i zależności, jakie występują w przyrodzie oraz lepszego zrozumienia swego miejsca w świecie Natury. Ważnym elementem warsztatów jest rozwijanie u uczestników motywacji do przyszłych działań prośrodowiskowych.

Udział w warsztatach edukacyjnych realizowanych w ramach programu „Zielone Weekendy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym” jest nieodpłatny. Śląski Ogród Botaniczny nie zapewnia dojazdu, musi on być zorganizowany przez opiekunów grup.

Warsztaty edukacyjne dofinansowywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Śląski Kurator Oświaty wysoko ocenił dotychczasową działalność edukacyjną Śląskiego Ogrodu Botanicznego w liście gratulacyjnym z dnia 7 lutego 2008r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: Śląski Ogród Botaniczny, 43-195 Mikołów, ul. Zamkowa 2 lub faksem: 032 322 62 99

Pozostałe informacje będą dostępne na stronie www.slob.org.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here