Stowarzyszenie Tęcza „Powalczy o uśmiech dziecka”

0

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" zostało wyłonione w drodze konkursu do realizacji projektu "Powalczmy o uśmiech dziecka – program wspierania dziecka i rodziny na terenie powiatu raciborskiego".

Projekt będzie realizować wspólnie z Powiatem Raciborskim i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – informuje Aleksander Kasprzak, kierownik Referatu Spraw Społecznych.

- reklama -

 

 

Powiat Raciborski z programem "Powalczmy o uśmiech dziecka" znalazł się w gronie samorządów, które wygrały w konkursie na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008 roku.

 

W ramach konkursu wpłynęły 534 wnioski konkursowe, z czego z przyczyn formalnych odrzucono 108. Jak informuje resort pracy i polityki społecznej, komisja oceniła 426 wnioski.

 

– Brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną i prawidłowość kalkulacji kosztów – wyjaśnia Ministerstwo.

 

Najwięcej, po 100 tys. zł trafi do 6 samorządów w tym do Powiatu Raciborskiego.

 

Głównym celem realizacji projektu "Powalczmy o uśmiech dziecka" jest zwiększenie skuteczności różnych form pomocy dzieciom i rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem idei rodzicielstwa zastępczego poprzez zbudowanie modelowej sieci wsparcia w ramach partnerstwa publiczno-społecznego.

 

W ramach projektu zostały zaplanowane 3 główne działania:
I. Uruchomienie sieci wsparcia – powołanie Centrum Wspierania Dziecka i Rodziny
w Raciborzu oraz Punktów Konsultacyjnych w 2 gminach powiatu raciborskiego.
II. Wspólne działania w ramach funkcjonującej sieci wsparcia.(profesjonalna opieka rodzin; specjalistyczne poradnictwo m.in. z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, profilaktyki i terapii uzależnień; szkolenia, warsztaty edukacyjne).
III. Medialna akcja promocyjna – promocja idei rodzicielstwa zastępczego.

 

Projekt będzie realizowany od lipca do grudnia.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza" znajduje się w Raciborzu przy ul. Ocickiej 4. Jego prezesem jest Alina Litewka-Kobyłka. Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2003 roku jako odpowiedź na potrzebę prowadzenia placówek interwencyjnych na terenie miasta Racibórz oraz poradnictwa i terapii rodzin. Najważniejszym – na bieżąco – realizowanym przez niego zadaniem jest „Czterostopniowy Kompleksowy Program Wychodzenia z Bezdomności”. W związku z tym prowadzi Hotel dla Ofiar Przemocy i Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA”,  Noclegownię i Dom dla Bezdomnych „ARKA.N” oraz Zespół Mieszkań Readaptacyjnych.

 

Działania Stowarzyszenia koncentrują się na grupach osób zagrożonych bądź już dotkniętych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, obejmują szeroko rozumiane wspieranie tychże osób na trudnej drodze do reintegracji społecznej aż do ich powrotu do zdrowego, samodzielnego funkcjonowania oraz szereg działań profilaktycznych wobec osób potencjalnie tymi negatywnymi zjawiskami zagrożonych – mówią członkowie.

 

30 listopada 2004 roku stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here