Zmiany w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

0

ARR informuje, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z 12 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, wprowadzone zostaną zmiany.

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa.

- reklama -

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, wprowadzone zostaną m.in. zmiany w zakresie:

 

– Rozdziału krajowej rezerwy kwoty krajowej

 

Zmianie uległy progi ograniczające wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych oraz wysokość kwoty indywidualnej, która może zostać przyznana z krajowej rezerwy.

 

W świetle przepisów powyższej ustawy, zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych wykazane przez producenta w roku kwotowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek nie może być mniejsze niż 500 kg.
Natomiast wysokość kwoty indywidualnej przyznanej z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 30 000 kg.

 

– Pobierania zaliczek na poczet opłaty wyrównawczej

 

W roku kwotowym 2008/2009 oraz 2009/2010 zniesiono nałożony na podmioty skupujące obowiązek pobierania od dostawców hurtowych na poczet opłaty wyrównawczej zaliczek w wysokości 20 groszy za każdy kilogram mleka wprowadzony do obrotu ponad przysługującą im kwotę indywidualną.

 

Tym samym podmioty skupujące w ww. latach kwotowych nie są obowiązane do prowadzenia rachunku bankowego wyodrębnionego do gromadzenia zaliczek.

 

Zaliczki pobrane przez podmioty skupujące w trakcie roku kwotowego 2008/2009 zostaną zwrócone dostawcom hurtowym.

 

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy, Dyrektorzy Oddziałów Terenowych ARR, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, zobowiążą w drodze decyzji podmioty skupujące do zwrotu pobranych kwot zaliczek.

 

Przepisy ww. ustawy wchodzą w życie w terminie siedmiu dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

 

Szczegółowe warunki przyznawania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl

 

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 wszystkim beneficjentom zainteresowanym mechanizmem kwotowania produkcji mleka.

 

TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać pytania drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować na adres e-mail: [email protected].

 

/Starostwo Powiatowe/

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość moderowania komentarzy pod tym artykułem. Komentarze o obraźliwej /i/lub niemerytorycznej treści będą usuwane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here