Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego

0

Aktualizacje Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015.

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa.

- reklama -

 

W związku z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015 można zapoznać się z treścią ww. projektów dokumentów i do końca sierpnia wnieść do nich wszelkie uwagi oraz wnioski.

 

Oba dokumenty znajdują się:
– w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku pod adresem http://ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=3120&type=C;
– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod adresem www.bip.powiatraciborski.pl/index.php?id=964;
– w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, pok. 308.

 

Wszelkie uwagi oraz wnioski proszę składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r. osobiście w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, pok. 308, tel. (32) 418 16 23, w godzinach pracy Urzędu tj.: we wtorki w godz. 7.30-17.30, w piątki w godz. 7.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 7.30-15.30 lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

 

/Starostwo Powiatowe/

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość moderowania komentarzy pod tym artykułem, komentarze o obraźliwej /i/lub niemerytorycznej treści będą usuwane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here