Drugiemu Człowiekowi – projekt PCPR w Raciborzu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa. 

- reklama -

 

Beneficjentami programu mogą być osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub niepozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów pomocy społecznej, w tym również osoby korzystające ze świadczeń finansowanych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z poniższych grup:

 

– osoby niepełnosprawne,
– osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schronisk dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub ośrodki wychowawcze.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 032 415 20 28 lub osobisty w siedzibie jednostki: Racibórz, ul. Grzonki 1.

 

/Starostwo Powiatowe/

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość moderowania komentarzy pod tym artykułem, komentarze o obraźliwej /i/lub niemerytorycznej treści będą usuwane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here