Trwają prace nad aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz

0

20 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano projekt opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny z siedzibą w Warszawie.

W spotkaniu mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, które chciały zgłosić swoje uwagi, zastrzeżenia, gdyż zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska procedura musi być prowadzona z udziałem społeczeństwa.

- reklama -

 

Przedstawicielka firmy przygotowującej projekt przedstawia dokument

 

Na stronie internetowej http://www.srodowiskowa.pl/ w zakładce Projekty można znaleźć przygotowany dokument opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny z siedzibą w Warszawie.

 

Mieszkańcy Raciborza oraz wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do projektu do dnia 22 sierpnia. 

 

Uwagi można składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6.

 

Podczas spotkania uwagi do projektu zgłaszał między innymi Krzysztof Kowalewski, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu.

 

Krzysztof Kowalewski, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego, chciał zgłosić uwagi do projektu 

 

– Dobrze, że procedura zakłada udział społeczeństwa. To dopuszczenie do głosu jest bardzo ważne. My jako firma, działająca na terenie Raciborza, zgłosiliśmy poprawki. Są one natury kosmetycznej, uściślające pewne fakty. Chcieliśmy zwrócić uwagę, że nie tylko szkoły biorą udział w konkursach, gdyż my – Przedsiębiorstwo Komunalne również.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji, firm związanych z ochroną środowiska.

 

 

– Projekt ma być zatwierdzony na sesji wrześniowej Rady Miasta – informuje Zdzisława Śośnierz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Zdzisława Śośnierz – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa mówiąca o projekcie

 

Pierwsza edycja Programu ochrony środowiska dla gminy Racibórz została przyjęta Uchwałą Rady Miasta 24 marca 2004 roku. Niniejszy projekt Programu ochrony środowiska dla gminy Racibórz na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2004 roku z uwzględnieniem analizy i wniosków zawartych w Raporcie z realizacji dotychczasowego Programu.

 

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Racibórz na lata 2008 – 2015.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here