List do redakcji: List Piotra Klimy do dyrektorki RCK

89

Jestem niezwykle zaskoczony i zbulwersowany informacją, którą podały lokalne media, donoszące o tym, iż wymówiła Pani funkcjonujący w D.K. „Strzecha” lokal „Koniec Świata” firmie Pana Dawida Wacławczyka.

Pani
mgr Janina Wystub
Dyrektor
RACIBORSKIEGO CENTRUM KULTURY

- reklama -

 

Jestem niezwykle zaskoczony i zbulwersowany informacją, którą podały lokalne media, donoszące o tym, iż wymówiła Pani funkcjonujący w D.K. „Strzecha” lokal „Koniec Świata” firmie Pana Dawida Wacławczyka. Nie mogę pojąć, dlaczego na ostatnim zebraniu Rady Programowej RCK nie zostaliśmy poinformowani o mającym nastąpić wkrótce wręczeniu wymówienia w/w lokalu. O tak poważnej decyzji nie poinformowała Pani członków Rady Programowej, na naszym zebraniu w Pani gabinecie późnym popołudniem w dniu 29 września br. Była wówczas okazja, aby z nami skonsultować ten zamiar. Od tego w końcu m.in. jesteśmy, aby oceniać, opiniować i doradzać w sprawach merytorycznych (a to, że zniknięcie lokalu „Koniec Świata” ze Strzechy nie jest tylko kwestią administracyjno – gospodarczą, lecz poważną zmianą w funkcjonowaniu tej jednostki, nie ulega żadnej wątpliwości). Z Pani działania wynika, że jest Pani odmiennego zdania. Przekazanie wymówienia w dniu następnym i przemilczenie tej decyzji świadczy o stosunku Pani do Rady Programowej RCK – organu powołanego przez Radę Miasta Racibórz. Gdyby doszło wówczas do rozpatrzenia i przedyskutowania tej decyzji, myślę, że odstąpiłaby Pani od tego zamiaru, a uwagi co do działalności pubu mogły być przyjęte i wprowadzone w życie bez konieczności jego zamykania. Chciałbym w trybie pilnym poznać motywy i okoliczności tej decyzji oraz Pani wyobrażenie, jakie to może pociągnąć skutki. Proszę o uczciwe wytłumaczenie tej niezwykłej sytuacji, gdyż Pani sposób postępowania każe bardzo poważnie zastanowić się nad sensem i potrzebą istnienia Rady Programowej RCK, która już teraz, po rezygnacji Pani Elżbiety Biskup i Pana Roberta Myśliwego działa w składzie okrojonym.

 

Proszę o wycofanie tej tak szkodliwej dla raciborskiej kultury decyzji. Myślę, że sprawa ta winna stać się przedmiotem obrad Rady Programowej RCK, którą należy zwołać w trybie pilnym.

 

Nie potrafię zrozumieć jak można bez jakichkolwiek konsultacji środowiskowych i samorządowych wyrzucić ze ”Strzechy” tak znanego i zasłużonego człowieka, animatora kultury, społecznika, który w swej przeszłości został uhonorowany nagrodą Prezydenta Raciborza za wybitne osiągnięcia kulturalne, a kilka dni wcześniej został laureatem Konkursu „9 Twarzy na  Wieków Raciborza,” w kategorii „Rozrywka”. Finał miał miejsce na sali widowiskowej „Strzechy”, która okazała mu za parę dni niewdzięczność. Tak wielki sukces, jak i inne sukcesy Pana Wacławczyka, kojarzonego ze „Strzechą” w sposób oczywisty i nieodłączny powinien napawać dumą dyrekcję i pracowników RCK. Jak można nie liczyć się ze zdaniem wielkiej liczby raciborzan, którzy okazali Mu swe poparcie i tak wysoko ocenili postawę i działalność?

 

Pan Dawid Wacławczyk jest jedną z najbardziej znanych i szanowanych postaci w Raciborzu. Jest reprezentantem młodego pokolenia raciborzan, którym chce się działać na niwie społecznej, a swoją pracą, aktywnością i twórczymi inicjatywami powodują, że mogą być świetnym wzorem dla swoich rówieśników. Pan Dawid jest twórcą, inicjatorem i liderem wielu bardzo pożytecznych  przedsięwzięć.  Prowadzony przez Niego w „Strzesze” pub „Koniec Świata” jest czymś o więcej niż kawiarenką czy punktem gastronomicznym. Tu przychodzi wiele osób, głównie ludzi młodych, aby mile i kulturalnie spędzić czas. Tu spotykają się animatorzy kultury. Tu powstają nowe pomysły i projekty. Tu promuje się dobrą muzykę, dobre tradycje restauratorskie, gościnność i kulturalny sposób spożywania alkoholu. Nie ma takiego drugiego miejsca w Raciborzu, gdzie warto tak sensownie spędzić wolny czas. Pub ten jest chyba jedynym miejscem gastronomicznym w Raciborzu, gdzie przez cały okres działania nie było żadnych interwencji Policji, ani Straży Miejskiej, skarg sąsiadów, problemów z sanepidem itp. Miejsce te jest dobrze przyjmowane przez społeczność dzielnicy, której sam jestem członkiem. Niezwykła atmosfera, wystrój, twórczy klimat stanowią o wyjątkowości tego miejsca. Trudno sobie wyobrazić współczesny i idący z duchem czasów Dom Kultury, w którym nie można usiąść przy stoliku i pogawędzić, napić się herbaty, kawy czy piwa, zjeść posiłek. Taka oferta musi dzisiaj być w takim miejscu zapewniona. Wielokrotnie widywałem tu młodych ludzi grających na gitarach, bębnach, snujących plany, piszących projekty kulturalne, które potem wzbogacają życiu kulturalne naszego miasta. Pub zatrudnia też kilkoro pracowników – pozytywnie kojarzonych społeczników, artystów, twórców. W ciepłe dni prowadzi ogródek letni. Młodzi ludzie musieli zainwestować spore nakłady finansowe na piękny wystrój, meble, sprzęty, aparaturę, urządzenia i inne elementy wyposażenia. Dlaczego mają to wszystko stracić i zasilić liczną grupę bezrobotnych. To tacy jak oni młodzi ludzie zadają kłam, że w Raciborzu nie warto marnotrawić swych młodych lat, że warto tu być, pracować i się rozwijać. Czy teraz ma to się okazać nieprawdą? Ilu młodych ludzi straci teraz wiarę, że jednak warto.

 

Inna inicjatywa Pana Wacławczyka to świetnie rozwijająca się Grupa Rosynant, która organizuje w „Strzesze” imprezy kulturalne, koncerty, wystawy, oraz skutecznie zachęcające wielu młodych ludzi do czynnego  uprawiania turystyki, podróżowania i poznawania świata. Zwracam uwagę, że działalność tego stowarzyszenia, z którym stale współpracuje Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, oraz wiele innych grup i stowarzyszeń wypełniła lukę i zajęła się tzw. „kultura młodzieżową” – czego przez szereg lat nie umiało zrobić ani RCK, ani wcześniej „Strzecha” oraz RDK. Podejrzewam, że nie mając żywego kontaktu z młodymi animatorami, którzy będą zmuszeni zająć się innymi sprawami, RCK nie poradzi sobie również z tym w przyszłości, a pomieszczenia pubu oraz sali kameralnej, gdzie do niedawna organizowano imprezy, potańcówki, koncerty i pokazy slajdów będą stały puste, wspominając czasy kiedy pozostawały realnym centrum kultury młodzieżowej i bazą młodych artystów. Czy można to odebrać raciborzanom?

 

Nie rozumiem, że tak łatwo i bez konsultacji można rezygnować ze współpracy z człowiekiem i jego działalności, której „Strzecha” w ostatnich latach tak wiele zawdzięcza. I ten skandal dzieje się na kilka dni przed słynną już w kraju i zagranicą imprezą ”Wiatraki”. Jak można podejmować decyzje rodzące tak wiele negatywnych implikacji bez konsultacji z władzami samorządu terytorialnego, pracownikami RCK, działaczami kultury i w końcu samym zainteresowanym, który przyjął na siebie określone zobowiązania i odpowiedzialność przed wieloma ludźmi. Jako organizator wielu imprez doskonale wiem, jak problemy zawodowe i finansowe mogą rozbić człowieka w chwili gdy zajęty jest organizacją imprezy.

 

Pan D. Wacławczyk uczestniczy w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach organizowanych przez różne podmioty: urzędy, instytucje, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, parafie itd. Trudno sobie wyobrazić obraz naszego miasta, gdy po tak ciężkich doświadczeniach wycofa się ze swojej aktywności. Większość ludzi na jego miejscu tak by zresztą postąpiła.

 

Pani decyzja uderza w wiele podmiotów, m.in. w nasz Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W okresie ostatnich lat wiele dobrego otrzymaliśmy od Pana Wacławczyka – zarówno pomocy merytorycznej, organizacyjnej, sprzętowej jak i logistycznej. Na nowy rok akademicki zaplanowaliśmy wiele inicjatyw z Jego udziałem. Niektóre mieliśmy organizować wspólnie w „Strzesze”. Poza tym, że po wykładach nasi członkowie chcieli zwyczajnie posiedzieć przy kawie i herbatce i w tej w ulubionej kawiarence miło spędzić czas, planowaliśmy m.in. organizację sympozjum naukowego nt. udziału trzech pokoleń w kulturze, z udziałem wybitnych autorytetów naukowych i praktyków. W obecnej sytuacji nasze plany padają w gruzy. Nie wiem jak zareagują zaproszeni przez nas goście i władze. Nasi słuchacze – ludzie starsi bardzo mocno przeżyją sposób, w jaki został potraktowany tak cenny i zacny człowiek, mający dobry kontakt także z seniorami, którym zawsze szedł z pomocą, doradzał, podpowiadał.

 

Obawiam się, że wielu zrezygnuje z członkostwa w naszym Stowarzyszeniu i odizoluje się od życia społecznego, co spowoduje, że nasza ciężka praca obróci się w niwecz.

 

I  pomyśleć, że wszystko to dzieje się w tak znakomitym miejscu jakim jest D. K. „Strzecha”, o tak przebogatej ponad stuletniej historii i tradycji. Pan Dawid Wacławczyk jest chlubnym kontynuatorem tego wielkiego dzieła. Pani okropna decyzja przejdzie z pewnością do historii tej oazy polskości w ciemnych czasach nazizmu. Szkoda tylko, że nie zapisze się złotymi zgłoskami.

 

Pani Dyrektor!

 

Jest jeszcze czas naprawić ten błąd. Usilnie o to proszę.
Licząc na zrozumienie pozostaję z wyrazami szacunku.

 

/Piotr Klima                                                                         
-radny Miasta Racibórz
-członek Rady Programowej RCK
-prezes Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku/

 

Zobacz również List do redakcji: Oświadczenie Dawida Wacławczyka.

- reklama -

89 KOMENTARZE

 1. Jest Pan ordynarny i źle wychowany. Obraża Pan ludzi i to w sposób ordynarny.
  Proszę zapamiętać, iż placówki typu domy kultury, kluby i świetlice prowadzą działalność kulturalno-oświatową i kulturalno-rozrywkową. Kochany znawco i specjalisto od zagadnień kultury! Zrozum . że każda taka placówka poprzez swoje programy również uczy dobrych manier, historii miasta, muzyki i.t.p.Często też organizuje spotkanie, prelekcje , odczyty, konkursy.
  A to posiada wszelkie znamiona oświatowe. Może dla Ciebie ten pab był potrzebny. Ale tam przebywała młodzież nastoletnia. W placówced kultury nie powinno się upowszechniać picia piwa, drinków. Skutki tego ty nie ponosisz tylko rodzina i społeczeństwo. To prawda , iż ustawodawca nie określił precyzyjnie miejsc zakazu podaży alk.
  Według Twego rozumowania , jak wnioskuję z wypowiedzi, chołdujesz zasadzie „róbta co chceta”.

 2. Ludzie, o czym Wy mówicie? O znamionach oświatowych????? Prawo, uchwały, rozporządzenia i statuty jasno określają gdzie oświata, a gdzie nie.. Nie Waszą rolą jest doszukiwanie się znamion, blizn, czy ukrytych tropów ! To już rozstrzygnęli mądrzejsi. W całej Europie w Domach Kultury zastaniesz kawiarenki doskonale organizujące kulturę i musisz się z tym pogodzić. Nikt nie dywaguje, czy to oświata i czy czasem dziecko nie wypije za 30 lat w skutek zobaczenia dorosłego z piwem przy jazzie. Są granice absurdu… Poza tym lokal o któym tu mowa, to lokal otwarty w godzinach wieczorowych dopiero… Ustawa o trzeźwości wypełnia swoją misję na wielu polach, więc zacznijcie gadać w końcu na temat. I jestem przekonany, że piszą takie bzdury ludzie, którzy w domowych uroczystościach przy dzieciach leją kolejny kieliszek do basa…

 3. RCK (którego częścią jest jak mi się zdaje Strzecha) to INSTYTUCJA KULTURY (według ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 1991 r.), a nie placówka oświatowa. Więc posty powołujace się na niżej cytowane normy prawne piszą osoby niezorientowane, a @BRUM ma rację. Poza tym nie zauważyłam, by ktoś narzekał, że w pubie p. Wacławczyka alkohol spożywaja nieletni. Wypowiada się tu wiele hipokrytów. Rzekomo przeszkadza piwo w Strzesze. To może zamknijmy wszystkie sklepy z trunkami w promieniu 5 kilometrów od każdego kościoła i placówki oswiatowej! I chrońmy pociechy nasze pod kloszem do sądnego dnia.
  Czy czasem grupa trzymająca władzę w naszej zacofanej mieścinie zamierza wykończyć potencjalną polityczną konkurencję? Bo młodzi przerastają intelektualnie i MORALNIE wielu skostniałych działaczy raciborskiego grajdołka. Amen.

 4. ta, trzeba jakoś uzasadnić takie a nie inne decyzje! a to deszcz,a to susza w Afryce.Nagle ludzie w Raciborzu powiedzieli NIE pewnym innym ludziom,teraz szybko należy znależć uzasadniony powód,ale to coraz trudniej zrobić co p.Wystub? internauci,młodzież bedą uważnie patrzeć,To miasto, mimo obecnej zapaści ma charakter,więc wymówki nie mogą być byle jakie.Strzecha przetrwała już wiele-teraz też sobie poradzi.

 5. No więc tak. Jeśli chodzi o zakaz sprzedawania alkoholu w domach kultury, to istniał taki kiedyś. W ustawie z 1959 roku o zwalczaniu alkoholizmu. Ale i wtedy dotyczył tylko alkoholu o zawartości spirytusu pow. 4,5 %. Ustawa przestała obowiązywać w 1983 roku. Obecnie, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tego zakazu nie ma. Jest zakaz sprzedawania alkoholu w szkołach, oraz zakładach i placówkach oświatowo – wychowawczych oraz opiekuńczych, ale to nie dotyczy domów kultury. Pojęcie placówki opiekuńczo – wychowczej, pochodzi z ustawy o systemie oświaty i dotyczy schronisk szkolno – wychowawczych, domów dziecka, domów poprawczych, zakładów dla głuchoniemych. Ma się to nijak do domu kultury, który z systemem oświaty w Polsce nie ma nic wspólnego. Rzekomy powód wypowiedzenia umowy najmu, jest więc dokładnie powodem rzekomym.

 6. Ludzie przestańcie pieprzyć o tej ustawie. Przecież nie o ustawę chodzi ale, że chłopa w porządku zrobili w kompletniego balona. Czy tego nie widzicie. Nikt nie negocjował warunków tylko zerwał umowę. Kulturze i Młodzieży w tym mieście śmierć.
  Słuchajcie może młodzież ma pójść do „Przelotu” też fajny lokal i blisko jest skoro kulturalna knajpa komuś przeszkadza. Tylko nie narzekajcie na rozpijanie małoletnich i przemoc wśród młodzieży.
  Pozarządówki sa z Tobą Dawid ( to ja…)

 7. Piotr Klima od dawna prowadzi własnąpolitykę i ma własne zdanie. Ciekawe jednak ile samodzielnosci posiada w podejmowaniu waznych decyzji, przeciez znajduje sie w ugrupowaniu TW – Trzymajacych Władzę. Obecnie pokazał, że jest jakby ponad tym układem – manifestuje. To dobrze. Kazdy polityk (samorzadowiec) powinien dojrzewać. Piotr Klima własnie teraz buduje swoją markę: od kilku lat Gwiadka Serc, Trzeci Wiek, ostatnio plebiscyt pokazał, że jest bardzo popularny. I odwaznie robi swoje.

 8. Panie Piotrze. jestem młodym raciborzaninem i dumny jestem z tego że w świecie regionalnej polityki są ludzie tacy jak Pan. Dziekuje że otwarcie mówi Pan co mysli o zamknięciu Konca Swiata. Myslę że młodzi mieszkancy tego miasta nigdy tego Panu nie zapomna tak jak nie zapomną działań pani Wystub. Z ta różnicą ze to Pan jest jednym z nas „raciborzan” rozumiejących sytuację w mieście a pani Wystub zostanie zapamietana jako „ktoś-znikąd” z absurdalnymi pomysłami.
  Z pewnością wszyscy pamiętają czasy gdy pod pomnikiem Matki Polki całymi nocami a w szczególności w weekendy młodzi raciborzanie przesiadywali całymi nocami i co kilkanaście minut interweniowała policja. Ja sam tam przesiadywałem poniewaz nie było miejsca w tym mieście gdzie po godzinie 21:00 mozna było sensownie spedzic czas ze znajomymi. W tamtych czasach ani policja ani nikt inny nie potrafił nic zrobic z problemem przesiadywania młodych pod Matka Polka. Gdzie teraz są ci wszyscy ludzie spod pomnika? No właśnie. Koniec Swiata jest tym miejscem gdzie mozna sie spotkac przy kawie, herbacie a kto pełnoletni i ma ochotę to przy piwie i spedzic wieczór w dobrym towarzystwie. Gdzie podzieja sie ci ludzie gdzy koniec swiata zniknie? czyżby znów miał sie pojawic problem Matki Polki i ludzi tam przesiadujących?
  W każdym razie dziękuje Panu za ten list i pozdrawiam.

 9. Klima to kpina, napisał co napisał, czy w sprawie „KŚ?” wątpię, bardzo wątpię. Jest okazja przyłożyć RCK, to napisał, ale przede wszystkim jest okazja POSZUKAĆ głosów do wyborów. Pomysł z zamknięciem KŚ to oczywiście paranoja, jednak jak czytam peany , które być może sam pan K..a sobie pisze to mnie skręca. Powinien do „tytułów” przy nazwisku dopisać jeszcze , przeprowadzacz przez pasy, myjący wielokrotnie kubki jednorazowe w III wieku, Ojciec chrzestny lokomotywy, główny blokujacy budowę nerki od lat!!! bo miało nie być parkingu przy jego aptece-a tak niby narzekał na ruch samochodów itd. itp. Panie strzeż nas od chipokrytów!!!
  POMYSŁ Z ZAMKNIĘCIEM „KŚ” TO BYĆ MOŻE PRÓBA ZMIĘKCZENIA DAWIDA I ASK, larum podniesione. Walczmy o KŚ tylko dobierajmy właściwych sojuszników.

 10. Co grupa TW zrobiła dla nas, dla młodzieży? gdzie scatepark? gdzie boiska ogólnodostępne do kosza czy nogi? oni są jak te piłkarzyki co grały na rynku z okazji festynu. nóżka na lewo nóżka na prawo, ale są uwiązani i ślepi. Pod matka Polka powieniń być pub i przystań kajakowa! nie ma propozycji dla naszego miasta, a teraz zamykają co jeszcze można zamknąć lub sprzedać.

 11. Wspaniała uczta muzyczna dla wytrawnych melomanów i nietylko.IV Śląskie Spotkania Jazzowe POKOLENIA
  Sobotni koncert zrekompensował dotychczasową tandete muzyczna.
  Słowa uznania dla Pani dyrektor Wystub , Antka Kucznierza nareszcie pokazała Pani na co Panią stac więcej takich spotkań nawet nie takich rozmiaarów !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. browo sojuszników a nie ……………………………………….. wbrew pozorom z przeciwnikami da się gadac tylko trzeba tam iści a nie pisac bredni atak poza tym
  Wspaniała uczta muzyczna dla wytrawnych melomanów i nietylko.IV Śląskie Spotkania Jazzowe POKOLENIA
  Sobotni koncert zrekompensował dotychczasową tandete muzyczna.
  Słowa uznania dla Pani dyrektor Wystub , Antka Kucznierza nareszcie pokazała Pani na co Panią stac więcej takich spotkań nawet nie takich rozmiaarów !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
  1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
  2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
  3) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
  4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
  5) skreślony,
  6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
  2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
  1a. skreślony,
  2. skreślony.
  3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.
  4. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.
  5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
  6. W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
  a jaką placówką jest strzecha?????????????????????????????????????????????????????????????

 14. napisz dęciaku oc naprawdę chodzi nie wyręczaj się młoydmi oni są chyba nie wtajemniczeni w twoje rozgrywki bo trzeba miec odwagę cywilną powiedziec to głośno co w trawie piszczy A TY CHOWASZ GŁOWĘ W PIASEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 15. Wspaniała uczta muzyczna dla wytrawnych melomanów i nietylko.IV Śląskie Spotkania Jazzowe POKOLENIA
  Sobotni koncert zrekompensował dotychczasową tandete muzyczna.
  Słowa uznania dla Pani dyrektor Wystub , Antka Kucznierza nareszcie pokazała Pani na co Panią stac więcej takich spotkań nawet nie takich rozmiaarów !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 16. [b]panie klima czy zastanowił pan się nad swym postępowaniem co dał pan młodziezy z raciborza co pan im możedac powiem krótko nic tak jak dotąd oni tylko cierpią przez pana i pańskie chore rozgrywki zasłania się pan nimi niczym tasczą oni zginą pan zostanie to straszne[/b]

 17. Klima już tak ma, że się podpina pod innych. Prosty przykład z lokomotywą Halinką stojącą przed dworcem PKP. Wystarczy zapytać się pierwszego lepszego człowieka związanego z koleją, kto stał za inicjatywą i realizacją projektu powrotu lokomotywy do Raciborza, a dowiemy się, że nie był to Piotr Klima. Facet najzwyczajniej wykorzystał to,że jego ojciec kiedyś pracował na kolei, by potem siebie przedstawiać i promować jako tego, dzięki któremu powróciła Halinka.

 18. Niemal pod nosem Pana Klimy zasypano przejście podziemne. A On bezradny v-ce przewodnioczący Rady Miasta nie oponował skutecznie. Ciekawe jak po wybudowaniu „nerki” ludzie będą przechodzić z apteki na drugą stronę.
  Tak Panie V-ce przew.. w radzie trzeba pracować nara żając się czasem przewodniczącemu i kolegom oraz prezydentowi . A to nie jest w Pańskim stylu . Lepiej bawić się w hipokryzję i przyjmować kolejne stanowiska w różnych organizacjach społecznych . Potem brakuje czasu na rzetelną pracę.

 19. [b]~Realista[/b] (2008-10-11 22:00)

  Ocena: 0 [url=http://forum.raciborz.com.pl/#]+[/url] | [url=http://forum.raciborz.com.pl/#]-[/url] [url=http://forum.raciborz.com.pl/post.php?tid=8788&qid=63629]Cytuj[/url]

  Pani Wystub robi to co należało zrobić w tym mieście już 10 lat temu. Porządnie przetrzepać zakamarki w których zaplągło się masę ludzi którzy udawało, że coś robią a tak naprawdę tylko zbijało bąki. Koniec z nieróbstwem w SRC! Trzeba się wziąć do pracy, a nie ględzenia na forum jak to jest źle w tym mieście. A jak ktoś chce zrobić rewolucje to jest zakrzyczany przez gromadę lokalnych gadułów… Niestety przez to Racibórz upada coraz bardziej.
 20. Pani Wystub robi to co należało zrobić w tym mieście już 10 lat temu. Porządnie przetrzepać zakamarki w których zaplągło się masę ludzi którzy udawało, że coś robią a tak naprawdę tylko zbijało bąki. Koniec z nieróbstwem w SRC! Trzeba się wziąć do pracy, a nie ględzenia na forum jak to jest źle w tym mieście. A jak ktoś chce zrobić rewolucje to jest zakrzyczany przez gromadę lokalnych gadułów… Niestety przez to Racibórz upada coraz bardziej dobże zrobiłeś [b]czarodzieju[/b]
  lecz musisz wiedziec parę żeczy o rybolu jest inna młodziesz nie chcę nikomu ubliżac koncerty tu są nawet po kościołach np. bazylika centrum kultury czyli teatr ziemi brakuje na imprezy miejsc ale do sedna sprawy obecny dyrektor zrobił czystkę był łacz protesty tak jak w raciborzu a teraz kiedy byś nie przyszedł jest jakaś impreza jakieś zajęcia trwało to ok. 10 lat wspołpraca teraz między domami kultury kwitnie ale narod musiał to zrozumiec

 21. [b]Niemal pod nosem Pana Klimy zasypano przejście podziemne. A On bezradny v-ce przewodnioczący Rady Miasta nie oponował skutecznie. Ciekawe jak po wybudowaniu „nerki” ludzie będą przechodzić z apteki na drugą stronę.
  Tak Panie V-ce przew.. w radzie trzeba pracować nara żając się czasem przewodniczącemu i kolegom oraz prezydentowi . A to nie jest w Pańskim stylu . Lepiej bawić się w hipokryzję i przyjmować kolejne stanowiska w różnych organizacjach społecznych . Potem brakuje czasu na rzetelną pracę gdzie pan byłeś panie klima na piwie??????????????????????????????????[/b]

 22. Piotr Klima jest to równy gość. Jako jedyny z kolalicji publicznie zabrał w tej sprawie głos, choc inni radni prezydenta tez solidaryzują się z Końcem świata np. W.Szczygielski także sympatyzuje z młodymi. To człowiek, który potrafi racjonalnie myśleć i jak trzeba powie nawet niewybredne rzeczy pod adresem prezydenta i TW. Sądzę, że klimat w raciborskiej polityce się zmienia i z czasem Lenk będzie tracił kolejnych obecnych sojuszników.

 23. Nie zapominajcie, że Klima dla działalności Uniwersytetu III Wieku korzystał również z usług P. Wacławczyka i pabu piwnego na różne imprezy. Dlatego go broni a tym samym własnego interersu.

 24. panie klima czy pan szuka schronienia !!!! jakiś pan dwulicowy niech młodzi spotkają się z panem i prezydentem co będziesz pan gadac i na kogo !!!!!! Fałszywiec i tyle jak można w ten sposób postępowac i glowę miec uniesioną do góry zobaczymy jak dojdzie do porozumienia Pana DAWIDA I pani dyrektor co zrobisz a mam taką nadzieję że tak będzie czym będziesz walczył młodzieży już nie będzie mam nadzieję po twojej stronie[b]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/b]

 25. Wiesiek Szczygielski to ściemniacz i oszust. Jest do tego gburem i chamem. Jest lojalny tylko wobec własnej dupy, a reszte okłamuje na prawo i lewo. Nawet swoja zone okłamuje. Fuj!

 26. Jeżeli chodzi o Wieśka to jako długoletni znajomy potwierdzam co niżej napisdano. Płaszczy się i zawsze musi wyjść na swoje a intelektu nie posiada nawet za paznokciem. Ale u nas gburowaci i fałszywi często wygrywają.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here