Jakie nagrody otrzymali animatorzy kultury?

Na prośbę czytelników przedstawiamy wysokość nagród, jakie Urząd Miasta przyznał wyróżnionym animatorom kultury w 2008 roku.

Marek Kurpis – naczelnik WEKiS UM przesłał do redakcji listę nagrodzonych osób razem z kwotą nagrody oraz krótkim uzasadnieniem przyznania nagrody dla poszczególnych laureatów. Zaznaczył, że szczegółowe uzasadnienia są do wglądu w wydziale. – Jest to bardzo istotne, ponieważ dorobek w dziedzinie szeroko pojętej kultury był kryterium zróżnicowania wysokości nagrody – przyznaje Kurpis.

- reklama -

 

Lista nagrodzonych i wysokość nagród: 

 

1.Ludmiła Paluch – za popularyzację książki i czytelnictwa; nagroda 1.000 zł,
2.Leszek Szczasny – za upowszechnianie twórczości artystycznej oraz ważne  wydarzenie kulturalne; nagroda 1.500 zł,
3.Aleksandra Orłowska – za upowszechnianie twórczości artystycznej oraz ważne wydarzenie kulturalne; nagroda 1.500 zł,
4.Irena Hlubek – za upowszechnianie twórczości artystycznej; nagroda 1.500 zł,
5.Paweł Newerla  – za twórczość publicystyczną i literacką; nagroda 2.000 zł,
6.Maria Wojtczak – za twórczość literacką; nagroda 1.200 zł,
7.Marceli Reszka  – za upowszechnianie twórczości artystycznej; nagroda 1.200 zł.

 

Łącznie rozdysponowano na nagrody kwotę 9.900 złotych.

 

Uzasadnienia:  

 

Maria Wojtczak, nauczycielka z zawodu, jest uznaną poetką naszego miasta, autorką ponad 20.  tomików poezji, w których popularyzuje słowo poetyckie i szerzy kulturę języka polskiego. Poetka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Raciborza. Jest laureatką licznych konkursów literackich, członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego oraz Wojewódzkiego Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Katowicach; otrzymała wiele nagród i wyróżnień za osiągnięcia w twórczości literackiej. Wiersze Marii Wojtczak publikowane są na łamach wydawnictw krajowych i zagranicznych.

 

Aleksandra Orłowska jest nauczycielem z 50. letnim stażem pracy. Wychowała wiele pokoleń tancerzy jako instruktor tańca. Jest współtwórcą odbywających się co roku biesiad śląskich Szkół Specjalnych „Bajtel Gala”. Dzięki Jej zaangażowaniu Zespół Szkół Specjalnych posiada własny zbiór ponad stu strojów regionalnych. Aleksandra Orłowska jest także członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z jej inicjatywy powstał przy Stowarzyszeniu zespół taneczny, którego jest choreografem. Grupa ta uczestniczy w wielu imprezach kulturalnych miasta.

 

Ludmiła Paluch jest wieloletnim pracownikiem Czytelni Oświatowo – Naukowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Dzięki Niej m.in. wielu raciborskich czytelników uzyskało pomoc w poszukiwaniu materiałów do pisania prac magisterskich, doktorskich i innych. Bibliotekarka doskonali  oraz rozwija swoje umiejętności; ukończyła m.in. kurs języka migowego, aby komunikować się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi. Ludmiła Paluch na bieżąco tworzy bibliografię Raciborza, dostępną w katalogu komputerowym biblioteki.

 

Irena Hlubek jest instruktorem Raciborskiego Centrum Kultury. W 1996r. w DK „Strzecha” założyła Klub Poezji Śpiewanej „Atlantyda”, działający po dziś dzień. Zespół zrzesza młodzież gimnazjalną, licealną i studencką z Raciborza i okolic. „Atlantyda” koncertuje w Raciborzu, ale także poza granicami naszego miasta. Soliści zespołu śpiewają swoje recitale, połączone z wieczorami poezji, w czasie których prezentują również swoje kompozycje. Uczestniczą także w przeglądach i konkursach, zdobywając wysokie lokaty. Irena Hlubek jest ponadto autorką książek, adaptacji scenicznych, artykułów i scenariuszy teatralnych.

 

Paweł Newerla jest autorem lub współautorem licznych pozycji wydawniczych, poświęconych głównie naszemu miastu oraz ziemi raciborskiej. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska lokalnego jako prelegent wielu konferencji, sesji, i seminariów na temat dziedzictwa kulturowego Raciborza i regionu. Gratuluję! Aktualnie Pan Paweł Newerla wydaje nową pozycję pt. „Historia Raciborza i jego dzielnic”, która będzie dotychczas najobszerniejszym opracowaniem o naszym mieście.

 

Marceli Reszka, nauczyciel z zawodu, jest długoletnim dyrygentem Młodzieżowego Chóru „Bel Canto”, aktualnie działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”. Młodzi artyści pod batutą pana Reszki, uczestniczą w wielu przedsięwzięciach realizowanych w Raciborzu jak również biorą udział w przeglądach i konkursach, organizowanych na terenie kraju, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Zespół, pod dyrekcją pana Reszki zakwalifikował się w roku bieżącym do IV Międzynarodowego Konkursu Chórów „Gaude Cantem”.

 

Leszek Szczasny, doktor nauk humanistycznych, jest aktywnym członkiem Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „ASK”, współrealizatorem czterech edycji (2005-2008) festiwalu „trzASKoff” oraz „Ciało. Duch. Miasto”, zainicjowanego przez Stowarzyszenie, autorem wielu przedsięwzięć artystycznych, prezentowanych na terenie miasta jak i kraju. Pan Szczasny dużo podróżuje, jest członkiem Hospitality Club. Pokłosiem podróży są paraliterackie opowieści, publikowane na łamach miejscowych i krajowych wydawnictw oraz przygotowane profesjonalnie slajdowiska, które autor prezentuje na terenie Raciborza jak i kraju.

 

Zobacz również Rozdano nagrody animatorom kultury.

 

/KJ/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Żałość. Nie dość, że nagrody są żałosnie niskie, wręcz obrażające (na nagrody kulturalne prezydent daje tyle ile kosztuje połowa kosztów organizacji koncertu z tej okazji) to jeszcze są zróznicowane wysokościowo. Tego lubimy bardziej, tego mniej… Nasz Urząd po prostu nie wie co znaczy słowo „trzymac klasę”. I dziwią sie potem, że środowisko kultury ma ich za chamów…

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here