Kurs kinezjologii edukacyjnej I i II stopnia – „gimnastyka mózgu”

0

W dniach 14-16 listopada w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Londzina 38 odbędzie się kurs kinezjologii edukacyjnej I i II stopnia z zakresu gimnastyki mózgu.

Kinezjologia Edukacyjna jest nauką o wpływie ruchu ciała na uczenie się. Ma na celu pomóc rozwinąć w pełni ukryte dotąd, potencjalne możliwości uczniów. Metoda terapii została opracowana przez dra Paula Dennisona. Według jej twórcy i zwolenników skutecznie uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Ma korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźnienia się.

- reklama -

 

Podstawy teoretyczne metody według twórcy są związane z funkcjami ludzkiego mózgu w trzech wymiarach: lateralności (laterality), skupienia (focus) i ześrodkowania (centering).

 

Kinezjologia edukacyjna jest stosowana w pracy z dziećmi:

– ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
– nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD),
– w celu poprawy funkcjonowanie umysłu (m.in. pamięć, koncentracja).

 

Pierwszy stopień Kinezjologii Edukacyjnej, to Gimnastyka Mózgu. Jest to metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju psychofizycznego człowieka poprzez zestaw ćwiczeń ruchowych prowadzących do integracji mózgu.
Gimnastyka Mózgu zajmuje się konkretnymi ćwiczeniami mającymi ułatwić naukę dzieciom o specyficznych trudnościach edukacyjnych. Stosowane są one wszechstronnie podczas zajęć z terapii pedagogicznej w szkołach i w poradniach.

 

Proste, naturalne i bezpieczne ćwiczenia ruchowe wpływają na istotne zmiany stresowych wzorców przyswajania wiedzy i wzorców myślowych na nowe, naturalne, zgodne z rozwojem. Pozwalają na uczenie się w sposób twórczy, pełen radości, pozwalają na akceptację samego siebie, zgodnie z podstawowymi potrzebami naszego ciała i umysłu. Ćwiczenia te umożliwiają efektywniejsze uczenie się, polepszają sprawność fizyczną, kondycję fizyczną i duchową, a tym samym czynią człowieka spokojnym.

 

Metoda ta jest szczególnie pomocna w pracy z dziećmi z problemami szkolnymi czy też wyzwaniami rozwojowymi. Można ją z powodzeniem stosować we wszystkich przedziałach wiekowych, w pracy indywidualnej i grupowej.

 

Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu usprawniają:
– pamięć krótko i długotrwałą,
– koncentrację i zdolności skupienia uwagi,
– koordynacje ruchową,
– funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo,
– proces pisania i czytania (pisania twórczego),
– spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową,
– proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
– rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
– zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
– umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem
– pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

 

Kurs obejmuje 32 godziny dydaktyczne i jest zakończony otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu.
Karta zgłoszeniowa jest do pobrania w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 bądź też na stronie www.rck.com.pl

 

Koszt kursu wynosi 450 zł a termin zgloszeń upływa 7 listopada.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 032 415 25 40 bądź też drogą mailową: [email protected]

Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia.
Ilość miejsc ograniczona.

 

 

 

 

/ŁW/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here