Mika: Czy zarząd powiatu podjął kroki w celu przejęcia zamku?

3

Radny Norbert Mika, wyrażając aprobatę dla przyjętej na wczorajszej sesji Rady Powiatu uchwały w sprawie utworzenia Agencji Promocji na Zamku Piastowskim, jednocześnie zwrócił uwagę na problem, że zamek ciągle należy do skarbu państwa.

- reklama -

Przewodniczący Rady Powiatu Norbert Mika jest przekonany, że jak najbardziej właściwe jest przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu i zatwierdzenia jej statutu. Jednak zaznacza, że rodzi się w związku z tym pytanie. – Zamek Piastowski jest własnością skarbu państwa i nie chciałbym, żeby się okazało, że my stworzymy infrastrukturę organizacyjną wokół zamku, a zamek nadal będzie własnością państwa – mówił radny. Wobec tego pytał – czy zostały pdjęte już jakieś kroki w celu przejęcia zamku przez powiat, a jeśli nie to apeluję, aby jak najszybciej podjęto działania w tej sprawie.

 

Radny Norbert Mika apelował o podjęcie działań w celu przejęcia zamku

 

Starosta Adam Hajduk w odpowiedzi wpierw zaznaczył, że gdy podejmowano działania w celu remontu zamku mówiono – nieważne czy to skarbu państwa czy nasze trzeba się za zamek wziąć. Działania w celu skomunalizowania zamku – jak mówił Hajduk – nie zostały jeszcze podjęte. Jednak zapewnił, że jeszcze w tym roku zostanie złożony odpowiedni wniosek w tej sprawie. Na uwagi radnego, że już jest zbyt późno na składanie wniosku – Hajduk przekonywał, że nie ma Mika racji. – Nie chcieliśmy popsuć sprawy zbyt wczesnym wnioskiem. Teraz, gdy pieniądze już mamy i przyjęto uchwałę w sprawie utworzenia agencji na zamku będziemy mogli podejmować kroki – przekonywał starosta.  

 

Starosta Adam Hajduk stwierdził, że wniosek w tej sprawie będzie złożony jeszcze w tym roku 

 

Zgodnie z uchwałą od 1 marca 2009 roku będzie funkcjonowała powiatowa jednostka organizacyjna pod nazwą Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W statucie Agencji zakłada się między innymi: po pierwsze – Zamek Piastowski będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej; po drugie – w nowoodbudowanym Zamku Piastowskim w Raciborzu ma powstać Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej, a jednostka organizacyjna powiatu będzie miała sprawować pieczę nad wyremontowanymi pomieszczeniami, realizując cele – promocji ziemi raciborskiej, ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki, działalności kulturalnej i wspierania rozwoju przedsiębiorczości, te cele mają być osiągane głównie poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, po trzecie – Zamkiem Piastowskim będzie kierował dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, do jego zadań będzie należało między innymi organizowanie pracy jednostki, podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych i merytorycznych, administrowanie powierzonym majątkiem, dbanie o jego należny stan, prawidłowe wykorzystanie i właściwe zabezpieczenie. W statucie zazanaczono również, że Zamek Piastowski działa na obszarze Polski, ale dla realizacji zadań statutowych Zamek Piastowski może również prowadzić działalność poza granicami kraju.

 

/KJ/

- reklama -

3 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here