Nadano odznakę „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”

0

Rada Powiatu na październikowej sesji przyjęła uchwałę w sprawie nadania odznaki "Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. Zostaną wręczone 12 listopada.

W związku z obchodami X-lecia utworzenia Powiatu Raciborskiego Rada Powiatu zdecydowała o nadaniu odznaki "Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” nastepującym osobom:

- reklama -

 

1. Markowi Bugdolowi
2. Małgorzacie Burek
3. Marianowi Ciszkowi
4. Gerardowi Czechowi
5. Romanowi Głowskiemu
6. Adamowi Hajdukowi
7. Krzysztofowi Kowalewskiemu
8. Mirosławowi Lenkowi
9. Henrykowi Pankowi
10. Henrykowi Siedlaczkowi
11. Krystynie Słotwińskiej
12. Józefowi Stukatorowi
13. Grzegorzowi Utrackiemu
14. Wilhelmowi Wolnikowi
15. Jerzemu Wziontkowi

 

Wręczenie odznaczeń nastąpi 12 listopada na uroczystej sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej z okazji X-lecia powstania powiatów.

 

Reformą administracyjną w 1999 roku wprowadzono trójstopniową strukturę podziału terytorialnego. Oprócz województw rządowo-samorządowych i istniejących od 1990 roku gmin, powstały powiaty. Osoby, którym nadano odznaki, w drodze wyborów, jakie odbyły się 11 października 1998 roku zostały pierwszymi reprezentantami mieszkańców ziemi raciborskiej w radach powiatu, niektórzy z nich zasiadali w Radzie Powiatu Raciborskiego, jedną lub dwie kadencje. Osoby M. Bugdol, M. Burek, M. Ciszek, G. Czech, R. Głowski, K. Kowalewski, H. Panek, K. Słotwińska, G. Utracki, W. Wolnik, J. Wziontek pełniły funkcję radnego Powiatu Raciborskiego w dwóch kolejnych kadencjach obejmujących lata 1998-2002 oraz 2002-2006. Z kolei osoby A. Hajduk, M. Lenk, H. Siedlaczek, J. Stukator pełniły funkcję radnego Powiatu Raciborskiego kadencji 1998-2002 i w kolejnych latach kontynuowały działalność na rzecz powiatu.

 

Jak czytam w uzasadnieniu do uchwały, mając na uwadze wkład wyżej wymienionych osób  w rozwój powiatu postanowiono ich wyróżnić "formą publicznego uhonorowania w uznaniu zasług oraz osiągnięć podczas ośmioletniej pracy, na rzecz mieszkańców ziemi raciborskiej, jak również docenienia osobistego zaangażowania w rozwój Powiatu Raciborskiego".

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here