XVIII Sesja Rady Gminy Pietrowice Wielkie

W czwartek, 06 listopada o godz. 1700 w Sali Narad Urzędu Gminy odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Pietrowice Wielkie.

Proponowany porządek obrad:

- reklama -

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
7. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 194/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty od posiadani psów na 2009 rok
8. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 195/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na rok 2009
9. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 196/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2009 rok
10. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 197/2008 w sprawie: podatku od środków transportowych na 2009 r
11. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 198/2008 w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pietrowicach Wielkich
12. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 199/2008 w sprawie: oddania w najem położonej w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja nieruchomości o pow. 0,0030ha stanowiącej część działki nr 2306 km 5 obręb Pietrowice Wielkie
13. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 200/2008 w sprawie: zbycia nieruchomości w położonej w Pietrowicach Wielkich
14. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 201/2008 w sprawie: nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Pietrowicach Wielkich
15. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 202/2008 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Krzanowice"
16. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 203/2008 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
17. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 204/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
18. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 205/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/190/2008 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 08.09.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok  
19. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 206/2008 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach
20. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 207/2008 w sprawie: : rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach
21. Podjęcie uchwały Nr XVIII/ 208/2008 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2008 rok ( materiały zostaną dostarczone w dniu sesji )
22. Sprawozdanie radnych powiatowych z działalności w okresie międzysesyjnym.
23. Wolne wnioski.
24. Interpelacje radnych.
25. Zakończenie sesji.

/ŁW/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here