Rada Miasta ustanowiła pomniki przyrody

  Na listopadowej sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Racibórz.  

  Pomniki przyrody podlegają szczególnej ochronie ze względu na ich wartość przyrodniczą, naukową, estetyczną oraz krajobrazową. Aby uznać dany okaz za pomnik przyrody, trzeba wpierw poddać go analizie, a następnie opisać, stworzyć jego dokumentację.

  - reklama -

   

  Za pomniki przyrody uznano:

   

  1) drzewo gatunku dąb biały /Quercus alba/ o obwodzie pnia 336 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 110 lat, rosnące na terenie działki przy ul. Londzina w Raciborzu;
  2) drzewo gatunku dąb błotny /Quercus palustris/ o obwodzie pnia  310 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 110 lat, rosnące w Parku Zamkowym w Raciborzu;
  3) drzewo gatunku cypryśnik błotny /Taxodium distichum/ o obwodzie pnia 220 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 80 – 90 lat, rosnące w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
  4) drzewo gatunku cypryśnik błotny /Taxodium distichum/ o obwodzie pnia  251 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 80 – 90 lat, rosnące na terenie działki przy ul. Reymonta w Raciborzu;
  5) pnącze gatunku bluszcz pospolity /Hedera helix/ o obwodzie 52 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 70 lat, rosnące w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
  6) drzewo gatunku platan klonolistny /Platanus x acerifolia/ o obwodzie pnia  730 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 240 lat, rosnące w Parku im. Kpt. Franciszka Stala w Raciborzu;
  7) drzewo gatunku platan klonolistny /Platanus x acerifolia/ o obwodzie pnia  574 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 200 lat, rosnące w Parku im. Kpt. Franciszka Stala w Raciborzu;
  8) drzewo gatunku platan klonolistny /Platanus x acerifolia/ o obwodzie pnia  420 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 120 lat, rosnące w Parku im. Kpt. Franciszka Stala w Raciborzu;
  9) drzewo gatunku platan klonolistny /Platanus x acerifolia/ o obwodzie pnia  437 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 120 lat, rosnące w Parku im. Kpt. Franciszka Stala w Raciborzu;
  10) szpaler siedmiu drzew gatunku platan klonolistny /Platanus x acerifolia/ o obwodach pni 318 cm, 293 cm, 241 cm, 256 cm, 271 cm, 281 cm i 331 cm, których szacunkowy wiek wynosi ok. 80 – 90 lat, rosnących na terenie działki nr 3075/47 przy ul. Wojska Polskiego w Raciborzu;
  11) drzewo gatunku platan klonolistny /Platanus x acerifolia/ o obwodzie pnia  530 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 180 lat rosnące na terenie działki nr 4315/8 przy ul. Reymonta w Raciborzu;
  12) drzewo gatunku grab pospolity /Carpinus betulus/ o obwodzie pnia  296 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 110 lat, rosnące w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
  13) drzewo gatunku jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/ o obwodzie pnia 396 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 190 lat, rosnące w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
  14) grupa ośmiu drzew gatunku platan klonolistny /Platanus x acerifolia/ o obwodach pni 425 cm, 389 cm, 421 cm, 450 cm, 410 cm, 485 cm, 385 cm i 385 cm, których szacunkowy wiek wynosi ok. 190 – 200 lat, rosnących na terenie działki nr 2917/180 przy ul. Bema w Raciborzu;
  15) grupa dwóch drzew gatunku cis pospolity /Taxus bacatta/ o czterech pniach o obwodach 87 cm, 93 cm, 79 cm i 72 cm, oraz o siedmiu pniach o obwodach 74 cm,  50 cm, 57 cm, 29 cm, 46 cm, 52 cm i 60 cm, których szacunkowy wiek wynosi ok. 250 lat, rosnące przy ul. Sudeckiej w Raciborzu;
  16) drzewo gatunku jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/ o obwodzie pnia 367 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 190 lat, rosnące w przy cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Raciborzu;
  17) drzewo gatunku jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/ o obwodzie pnia 357 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 180 lat, rosnące na terenie działki nr 4489/8 przy ul. Londzina w Raciborzu;
  18) drzewo gatunku jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/ o obwodzie pnia 367 cm, którego szacunkowy wiek wynosi ok. 190 lat, rosnące na terenie działki nr 1767 przy ul. Babickiej w Raciborzu.

   

  Poza tą listą są jeszcze w Raciborzu dwa pomniki przyrody, ustanowione zarządzeniem wojewody śląskiego:

   

  1) głaz na Placu Wolności jako pomnik przyrody nieożywionej,
  2) drzewo w Parku Krajobrazowym "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" .

   

  Radny Piotr Klima jest przekonany, że ta lista nie zawiera wszystkich roślin znajdujących się na terenie Raciborza, które winny być uznane za pomniki przyrody, a co za tym idzie podlegać szczególnej ochronie. W swojej interpelacji przedstawił dodatkowo kilka roślin. Na sesji otrzymał zapewnienie, że będą rozpatrzone. Klima jest przekonany, że poza ustanowionymi pomnikami przyrody i wskazanymi przez niego roślinami jest sporo drzew, które powinny podlegać ochronie, ale mało kto o nich wie. Stąd – jak mówi – dobrze by było, gdyby raciborzanie zgłaszali drzewa. – Trzeba by ich jakoś do tego zachęcić – dodaje. 

   

  Jak mówi Zdzisława Sośnierz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa –  ta lista to wynik wcześniejszych ustaleń, które były po pierwsze ogólnodostępne, a po drugie zwrócono się z nimi również do raciborskich przyrodników. 

   

  W roku 1992 Rada Miasta podjęła uchwałę  w sprawie ochrony środowiska, w której wskazała drzewa i pnącze opisane w punktach od 1 do 11 do uznania za pomniki przyrody. W sporządzonej w 2006 roku na zlecenie Urzędu Miasta aktualizacji waloryzacji przyrodniczej miasta Racibórz, oprócz w/w okazów wskazano siedemnaście nowych obiektów do objęcia ochroną. Po analizie, ochroną zdecydowano objąć drzewa opisane w punktach od 12 do 17. Ponadto wpłynął wniosek osoby fizycznej o uznanie za pomnik przyrody drzewa rosnącego przy ul. Babickiej w Raciborzu, który rozpatrzono pozytywnie. W 2007 roku sporządzono szczegółową dokumentację wszystkich w/w obiektów. Po przyjęciu niniejszej uchwały pomnikami przyrody są:
  5) pojedyncze drzewa w ilości 14 sztuk, opisane pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17 i 18,
  6) jedno pnącze, opisane w pkt 5,
  7) grupa dwóch cisów, z których jeden jest czteropniowy, a drugi siedmiopniowy, opisanych w  pkt 15,
  8) szpaler siedmiu drzew opisanych w pkt 10,
  9) grupa ośmiu platanów przy ul. Bema, opisanych w pkt 14.

   

  /KJ/

  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here