Wczesna diagnoza to szansa dziecka

0

FAS, neurosensomotoryczna integracja odruchów i rozwoju dziecka, diagnostyka odruchów niemowlęcych, schematy odruchów a uczenie się – to główne hasła konferencji pod hasłem „W trosce o przyszłość dziecka…”

W godzinach porannych w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu rozpoczęła się jednodniowa konferencja podsumowującą program „W trosce o przyszłość dziecka…”. W programie konferencji znalazły się następujące wykłady – Charakterystyka Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS) Barbary Słomian, Program Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów i Rozwoju Ruchowego – teoria i praktyka Grażyny Mazur, Możliwość diagnostyki odruchów niemowlęcych w praktyce lekarskiej – lek. med. Małgorzaty Bihun, Schematy odruchów a uczenie się Marioli Kuklo oraz Świadectwo rodziny adopcyjnej. Została zorganizowana przez Diecezjalną Fundację Obrony Życia w Opolu, Urząd Miasta Racibórz, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Raciborskiej.

- reklama -

 

Małgorzata Bihun i Barbara Słomian

 

Konferencja – jak mówi Barbara Słomian z Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu – odbywa się w ramach podsumowania programu „W trosce o przyszłość dziecka…”. Barbara Słomian podkreśla, że dzieci w ośrodkach adopcyjnych  z zaburzeniami rozwoju wymagają szczególnej troski. – Dzieci, które zostały zabrane od rodziców biologicznych odczuwają tę stratę. Częściej mają problemy emocjonalne, trudności w rozwoju. Przeprowadzane przez nas badania dzieci, opierają się na badaniu ruchu. W ten sposób diagnozujemy, czy dziecko ma trudności w rozwoju poznawczym, społecznym, emocjonalnym. Dziecko z zaburzeniami może mieć w przyszłości trudności w wejściu w grupę społeczną, w nawiązywaniu kontaktów, w obdarzeniu drugiej osoby miłością, w szkole – dysortografia, dysgrafia. Znaczna większość dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych ma problemy rozwojowe. Im później podjęte jest leczenie, tym trudniej dziecko wyleczyć – mówi Słomian.  Ważne jest – jak podkreśla – aby rodzice, wychowawcy dzieci z zaburzeniami byli otwarci. – Po diagnozie powinni uczestniczyć z dzieckiem w zajęciach. To bycie z dzieckiem buduje pozytywne relacje – podkreśla.

 

Z kolei pediatra Małgorzata Bihun mówi – badając dziecko, obserwujemy napięcie jego mięśni, jego ruchliwość, reakcje na dotyk, a także przeprowadzamy wywiad z matką. Sprawdzamy czy dziecko leży symetrycznie,  asymetrycznie, a więc są  jakieś napięcia. Jest opracowany schemat rozwojowy dziecka do każdego miesiąca życia, ale trzeba pamiętać że każde dziecko ma swój własny schemat rozwojowy. Wczesna i dobra diagnostyka jest bardzo ważna, coś nie tak, a więc róbmy coś z tym dzieckiem.

 

Grażyna Mazur od ponad 7 lat zajmuje się metodą neurosensomotorycznej integracji odruchów i rozwoju ruchowego. – Prowadzono badania wśród dzieci z ośrodka adopcyjnego i przedstawiono wyniki. Wyniki są takie jakich się spodziewaliśmy – są to dzieci bardzo często z  zaburzeniami rozwojowymi. Niestety często te zaburzenia nie są diagnozowane. Niewiele osób to potrafi, zna metodę schematu odruchów. Metoda schematu odruchów pozwala ocenić rozwój dziecka. Dzieci mają często zaburzenia w odruchu molo – odruch blokujący mechanizmy obronne – mówi. Mazur w swoim programie – jak mówi Grażyna Kuklo – łączy neurologię, rehabilitację, pedagogikę.

 

Każdego roku w Polsce rodzi się ok. 9 tys. dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi kontaktem z alkoholem w okresie życia płodowego (z tego ok. 900 dzieci cierpi na pełnoobjawowy FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy). Dzieci z FAS rzadko pozostają w swoich biologicznych rodzinach, 80% dzieci i nastolatków z FAS wychowuje się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Janina Frączek podkreśla, że ważne jest informowanie społeczeństwa z jakimi trudnościami borykają się dzieci cierpiące na FAS, jak im można pomóc, że wymagają szczególnej troski. Stąd – jak mówi – ta konferencja.  

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here