Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu

Jednym z tematów poruszonych na ostatniej sesji Rady Powiatu było bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Przyjęto program zapobiegania przestępczości.

Na listopadowej sesji Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego oraz uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Można powiedzieć – jak mówi kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Szydłowski – że uchwała porządkuje dwie sprawy: po pierwsze – służby i straże są zobowiązane do przekazania staroście sprawozdania z realizacji swoich statutowych zadań oraz po drugie – program zakreśla główne kierunki działań zarówno administracji publicznej jak również powiatowych służb inspekcji i straży na lata 2009-2010.

- reklama -

 

 

Określono w tym programie trzy cele oraz prowadzące do ich realizacji przedsięwzięcia. – Pierwszy wzrost poczucia bezpieczeństwa osobistego obywateli i mienia społeczności lokalnej. Drugi cel to podniesienie skuteczności działań w rozpoznawaniu i ujawnianiu przestępców. Trzeci cel to podniesienie skuteczności w reagowaniu na potencjalne zagrożenia mogące wystąpić w powiecie raciborskim – wylicza Szydłowski.

 

W czerwcu na wniosek Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przeprowadzono wspólnie z dyrektorami szkół ankietę wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski. Tę ankietę powtórzono również we wrześniu i październiku. – Ankieta wykazała, że problem przestępczości istnieje, ale nie w dużej skali. Niemniej jednak na tyle, żeby zająć się tym problemem i podjąć stosowne kroki, aby wyeliminować skale zjawiska przestępczości między innymi w miejscach publicznych – dworce PKS, PKP. Jednym z wniosków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jest przeprowadzenie wspólnie z prokuraturą oraz Komendą Powiatową Policji w Raciborzu spotkań mających na celu uzmysłowieniem uczniom, jakie sankcje grożą za popełnianie określonych wykroczeń bądź przestępstw. Sporo tych wykroczeń podlega ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i są określone środki wychowawcze. Celem ma być uzmysłowienie uczniom jakich kar muszą się spodziewać – tłumaczy Szydłowski.

 

Pozostałe dwa cele: wzrost poczucia bezpieczeństwa osobistego i mienia społeczności lokalnej oraz podniesienie skuteczności działań w rozpoznawaniu i reagowaniu na potencjalne zagrożenia skierowane są do wszystkich mieszkańców powiatu. – Żeby je osiągnąć  zamierzamy opublikować poradniki min. na naszej stronie internetowej, jak skutecznie niwelować zagrożenia. Poradniki miałyby też  na celu propagowanie bezpiecznych zachowań podczas różnego rodzaju sytuacji np. pożar, powódź. Podobne przedsięwzięcie zostało przeprowadzone przez Urząd Miasta Racibórz, który opublikował poradnik – zalecenia na wypadek powodzi skierowany do mieszkańców miasta,  my zamierzamy przeprowadzić przedsięwzięcie w skali całego powiatu – podkreśla Krzysztof Szydłowski.

 

/KJ/

- reklama -

7 KOMENTARZE

  1. Pic na wodę, fotomontaż!
    Bzdety jakich mało i robota pewnie kończy sie na papierkach.
    Od pewnego czasu Racibórz nie jest bezpiecznym miastem i na pewno takie rzeczy nie poprawią tej sytuacji.

  2. po klęsce pomysłu związanego z baziami na rondzie, Radny musiał zabrylować. Chyba robi przymiarki do pracy w Policji bo już bawi się w uczenie resocjalizacji na PWSZ-cie. Stawiam flachę, że rok czy dwa i będzie nowy kierownik czegośtam w Policji i będzie to Radny S. 😉 Bo na radnego nie zostanie już wybrany – będą lepsi młodzi kandydaci, do PCZK wróci pan od prawa jazdy. A do PCZK przyjęto niedawno jakiegoś byłego policjanta – trzeba się odwdzięczyć, trzeba zrobić małą rotację na stanowiskach, żeby gawiedź nie myślała, że są jakieś układy w Raciborzu. A gdzie pójdzie radny jak nie do administracji państwowej lub samorządowej? W końcu jest kierownikiem z wykształcenia a „u prywaciarza” trzeba mieć wiedzę i ciężko pracować! Za ciężko! Ale to tylko taki political fiction, [b]zbieżność nazwisk imion, funkcji i sytuacji przypadkowa[/b]!

  3. Jak widzę przy okazji omawiania tematów związanych z bezpieczeństwem facjatę pana radnego KS o posturze typowego strażnika miejskiego w Raciborzu to od samego widoku czuję się bezpieczniejszy. A jak przeczytam te wszystkie mądre rzeczy, które ów radny wypowiada to aż strach się bać. Wszelka obawa mija jak ręką odjął. Jak dobrze, że Tadeusz ma takich żołnierzy, którzy myślą o moim bezpieczeństwie. Legiony rzymskie to hordy przedszkolaków w porównaniu inicjatywa i odwagą w zwalczaniu zagrożeń radnych tzw. tadeuszowych.

  4. nasi dzielni stróze porzadku nasi dzielni policjancji z drogówki pilnują przebudowy „nerki” nikt nie wjedzie na nią bo przecież jeszce nie przecieta wstęga. Wieczór drogownicy dzielnie zakonczyli dniówke obstawili plac budowy znakami i teraz wkraczają nasi stróże ciepełko samochodu swiatełka wygaszone i czekamy aż wkroczy obywatel przestepca cóż nasz teren nasza sprawa nasze prawo złapiemy ich na gorącym uczynku. Zakaz bracie zakaz my tu dla waszego bezpieczeństwa stoimy cóż zawali sie krawężnik na wasze auto i co? kto będzie winien? no kto. Polecenie wydał nam Szef pilnujcie dzielnie cóż że ruch w mieście nie dla was te ulice mamy swoje eldorado „nereczka” nie gotowa ale my nie pozwolimy Wam jechać na „lewo” nie przecieta wstęga. Czekaj obywatelu jak zezwolimy na przejazd cóż że mozna cóż że idzie zmniejszyć ruch na Opawskiej My wiemy najlepiej My ją budujemy przecież. Ty obywatelu jedź może do … Policjo opamietaj się Prezydencie pomyśl obywatel tez człowiek.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here