Radni zdecydują o przyznaniu absolutorium dla prezydenta

29 kwietnia dowiemy się, czy prezydent Raciborza Mirosław Lenk otrzyma absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. 

Na najbliższej sesji Rady Miasta będzie podejmowana uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok oraz udzielenia prezydentowi absolutorium.

- reklama -

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miasta rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta.

 

W 2008 roku dochody i przychody budżetu planowane były na kwotę 195 mln 371 tys. 705 zł a wykonane zostały w kwocie 202 mln 303 tys. 644 zł. Wykonanie dochodów i przychodów w roku 2008 wyniosło 104 proc. zaplanowanej kwoty. Z kolei wydatki i rozchody w 2008 roku planowane były na kwotę 195 mln 371 tys. 705 zł, a wykonane zostały w kwocie 175 mln 136 tys. 689 zł (wykonanie 90 proc.).

 

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here