Uczniowie Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła obchodzą 70 rocznicę zbrodni katyńskiej

9 marca 2010 roku uczniowie Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu obchodzili, przypadającą w tym roku, 70 rocznicę dokonania zbrodni katyńskiej na Polakach.

5 marca 1940 roku Biuro Polityczne WKP podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich oficerów więzionych w obozach na terenie ZSRR oraz innych więźniów polskich przetrzymywanych w zachodniej Ukrainie i Białorusi. Na mocy tej decyzji 3 kwietnia 1940 roku NKWD rozpoczęło likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez sześć następnych tygodni Polacy byli wywożeni z obozów do miejsc kaźni. Z Kozielska 4 404 osób przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy. 3 896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie. 6 287 osób z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie, obecnie Twer, a pochowano w Miednoje. Łącznie zamordowano 14 587 osób.

Na mocy tej samej decyzji wymordowano również około 7 300 Polaków przebywających w różnych więzieniach na terenie ZSRR. W czasie kiedy NKWD mordowało polskich jeńców i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRR. Łącznie zesłano około 61 000 osób, głównie do Kazachstanu.

Tę okrutną zbrodnię młodzież Gimnazjum Nr 5 upamiętniła uroczystym apelem przy Dębie Pamięci płk. Jerzego Skrzydlewskiego, który został zamordowany w Katyniu.

Dąb Pamięci został posadzony przez uczniów w 2008 roku w ramach ogólnopolskiej akcji, której celem jest ocalenie od zapomnienia ofiary zamordowanych Polaków w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Na terenie Gimnazjum znajduje się jeden z 20 000 Dębów Pamięci w całej Polsce, choć jedyny w powiecie raciborskim. Pan dyrektor Dariusz Malinowski przedstawił biografie płk. Jerzego Skrzydlewskiego, natomiast uczniowie złożyli znicze oraz kwiaty.

To nie jedyna inicjatywa uczniów i nauczycieli dotycząca okresu II wojny światowej. Już po raz drugi nasza szkoła organizuje konkurs literacko-historyczny nt. „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach moich przodków”, tym razem jako konkurs ogólnopolski przy współpracy między innymi z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły http://gim5raciborz.szkoly.interklasa.pl/w zakładce konkursy

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here