RAFAKO: Istotny wzrost zysku netto

6

W 2009 roku Grupa Kapitałowa Rafako wypracowała wynik netto na poziomie prawie 39 milionów zł. – Na wynik ten decydujący wpływ miał przede wszystkim zysk ze sprzedaży, który wyniósł ponad 60 milionów zł  – wyjaśnia Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny Rafako S.A.

Grupa od lat nie rejestrowała tak dobrego wyniku, mimo niższych o około 14 proc. przychodów ze sprzedaży. W 2009 roku Rafako S.A. osiągnęło przychody rzędu 907,9 miliona zł. Były one niższe od przychodów za rok ubiegły o 14,5 proc.
Wynik na działalności operacyjnej był na tym samym poziomie co rok wcześniej i wyniósł  47,4 miliona zł (za rok 2008 wyniósł 47,5 miliona zł). Na wynik ten decydujący wpływ miały: zysk ze sprzedaży (w kwocie 54,2 miliona zł), otrzymane odszkodowania (w kwocie 1,8 miliona zł), poniesione i naliczone koszty z tytułu kar umownych (w kwocie 6,3 miliona zł), poniesione koszty sądowe (w kwocie 1 miliona zł).

- reklama -

Na działalności finansowej Rafako S.A. osiągnęło zysk w wysokości 0,8 miliona zł (rok wcześniej strata 22 miliony zł), w tym: otrzymane odsetki (głównie z lokat bankowych) w kwocie 8,9 miliona zł, wycena i rozliczenie instrumentów pochodnych w kwocie 3,6 miliona zł (in plus na wynik), rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość udziałów w jednostce zależnej w wysokości 1,6 miliona zł, dodatni wynik na umorzeniu jednostek uczestnictwa w TFI o wartości 0,8 miliona zł, utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności finansowych w kwocie 8,9 miliona zł, ujemne saldo różnic kursowych w kwocie 6,3 miliona zł, zysk na pozostałych pozycjach w kwocie 1,1 miliona zł.

Powyższe, pozwoliło uzyskać Spółce wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 88,9 proc. (wzrost wyniku brutto z 25,5 do 48,1 miliona zł) i 137,2 proc. (wzrost wyniku netto z 15,0 do 35,7 miliona zł).

 

 

 – Grupa Kapitałowa Rafako od lat nie rejestrowała tak dobrego wyniku – mówi prezes Wiesław Różacki.
 

 

 

Grupa Kapitałowa Rafako

W 2009 roku GK Rafako osiągnęła przychody rzędu 963,7 miliona zł, które były niższe od przychodów za rok 2008 o 14,4 proc.

Wynik na kontynuowanej działalności operacyjnej wyniósł  53,9 miliona zł (rok wcześniej 55,9 miliona zł). Na wynik ten decydujący wpływ miały: zysk ze sprzedaży (w kwocie 61,1 miliona zł), otrzymane odszkodowania (w kwocie 1,8 miliona zł), poniesione i naliczone koszty z tytułu kar umownych (w kwocie 6,4 miliona zł), poniesione koszty sądowe (w kwocie 1 miliona zł).

Na kontynuowanej działalności finansowej GK Rafako poniosła stratę w wysokości 1,7 miliona zł (rok wcześniej 6 milionów zł straty), w tym: otrzymane odsetki (głównie z lokat bankowych) w kwocie 9,5 miliona zł, wycena i rozliczenie instrumentów pochodnych w kwocie 3,7 miliona zł (in plus na wynik), dodatni wynik na umorzeniu jednostek uczestnictwa w TFI o wartości 0,8 miliona zł, utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności finansowych w kwocie 8,9 miliona zł, ujemne saldo różnic kursowych w kwocie 6,7 miliona zł, strata na pozostałych pozycjach w kwocie 0,1 miliona zł.

Powyższe, pozwoliło uzyskać GK Rafako wzrost wyników brutto i netto z kontynuowanej działalności w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 4,7 proc. (wzrost wyniku brutto z 49,8 do 52,2 miliona zł) i 1,6 proc. (wzrost wyniku netto z 38,2 do 38,8 miliona zł).

Uwzględniając w wynikach za 2008 rok straty z działalności zaniechanej, związanej z utratą kontroli nad jednostka zależną (pomniejszenie wyniku brutto o 51,4 miliona zł, a wyniku netto o 50,3 miliona zł), wynik brutto osiągnięty w 2009 roku w porównaniu do 2008 roku wzrósł o 53,7 miliona zł (ze straty 1,5 do zysku 52,2  miliona zł), a wyniku netto o 50,9 miliona zł (ze straty 12,1 do zysku 38,8 miliona zł).

 

/am/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

6 KOMENTARZE

  1. A produkcja jak zarabiała tak zarabia. Wstyd panie prezesie…

  2. ooo jaki zysk. To może w końcu spawacze też coś bedą z tego mieli a nie tylko ‚na firme’ dupać

  3. Gdyby jeden milion podzielić na 1 tys osób (pracuje tyle w rafako?) to każdemu trafiłoby 1000zł, A gdyby tak podzielono 12 milionów na ten tysiąc pracwników to każdy zarabiałby o tysiąc zł więcej w każdym miesiącu. dobrze kombinuję? A skoro 39 mln jest to zysk netto to znaczy że nie odbyłoby sie to kosztem aktualnych płac i innych kosztów zakładu, dobrze kombinuję? Więc nadal fabryka miałaby zysk (27 mln) a tysiąc osób miałoby się czym podzielić z rodziną.. ale sobie wykombinowałem 🙂

  4. A ile to jest > 60 MINUS 39 … ? Czy aby nie 21 …?
    Gdzie jest to ,,OCZKO,, …?

  5. Dobrze kombinujesz. Dostaną więcej biurowi czyli ten 1 tys. o którym piszesz. Fizycznym wiecej nie trzeba bo mają nadgodziny i zarabiają dosyć.

  6. Zyski wzrosły ALE PRZYCHÓD SPADŁ … więc się mniej narobiliście ,,filozofki,, …

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here