Do 2030 roku 6 na każde 10 osób będzie mieszkało w mieście

W nadchodzących kilkudziesięciu latach znaczna część przyrostu liczby ludności będzie miała miejsce w miastach. Oznacza to przede wszystkim wzrost tempa urbanizacji. Hasło tegorocznej kampanii Światowego Dnia Zdrowia brzmi "Człowiek i miasto".

Przyrost mieszkańców aglomeracji miejskich wiąże się z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi obejmującymi m.in. dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, liczbę wypadków oraz zdarzeń z użyciem przemocy, choroby niezakaźne i związane z tym czynniki ryzyka, takie jak użycie tytoniu, nieodpowiedni sposób odżywiania się, brak aktywności fizycznej, szkodliwy wpływ nadużywania alkoholu, czy ryzyko związane z wybuchem epidemii chorób.

- reklama -

 

W tej sytuacji najbardziej poszkodowani są ubożsi mieszkańcy miast, którzy oprócz licznych chorób borykają się także z innymi problemami zdrowotnymi, co przekłada się m.in. na wyższe ryzyko występowania przemocy, chorób przewlekłych, czy niektórych chorób zakaźnych, takich jak gruźlica lub HIV/AIDS. Główne czynniki, lub inaczej, determinanty społeczne zdrowia w środowiskach miejskich wykraczają poza sektor zdrowia i obejmują infrastrukturę fizyczną, dostęp do usług socjalnych i ochrony zdrowia, sposób realizacji zadań przez samorząd, a także rozkład przychodów i możliwości edukacyjnych.

 

Planowanie przestrzeni miejskich może mieć pozytywny wpływ na promowanie zachowań wspierających zdrowie i bezpieczeństwo poprzez inwestycje w aktywne formy transportu, projektowanie terenów zachęcających do aktywności fizycznej, a także wprowadzanie przepisów prawa miejscowego dotyczących użycia tytoniu i bezpieczeństwa żywności. Poprawa warunków życia w mieście w dziedzinach takich jak budownictwo mieszkaniowe czy dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych w znaczący sposób przyczyniają się do redukowania ogólnych zagrożeń dla zdrowia. Urbanistyka miast powinna zagwarantować dostępność oraz zachęcać do korzystania z przestrzeni miejskich przez osoby starsze z pewnością odbędzie się z korzyścią dla wszystkich mieszkańców miast. Jest to nie lada problem, gdyż często wymaga umiejętności godzenia różnych interesów, oczekiwań, planów i dążenia różnych grup mieszkańców, przedsiębiorców, kół opiniotwórczych itp. Do tego należy dodać nowe tendencje związane z przejmowaniem wielu funkcji przestrzeni publicznej przez miejsca prywatne, np. promenady w centrach handlowych.

 

Działania takie zazwyczaj nie wymagają dodatkowego finansowania, lecz zaangażowania do przesunięcia środków na interwencje priorytetowe, uzyskując tym samym wyższy poziom wydajności. Światowy Dzień Zdrowia 2010 poświęcony zostanie tematowi urbanizacji i zdrowia. Temat został wybrany z uwagi na wpływ urbanizacji na zbiorowe i indywidualne zdrowie mieszkańców świata.

 

Wybrane fakty dotyczące urbanizacji: miasta całego świata zamieszkiwane są przez ponad 3 mld ludzi. W roku 2007 liczba ludności miejskiej przekroczyła po raz pierwszy w historii symboliczną granicę 50 procent. Do 2030 roku sześć na każde dziesięć osób będzie mieszkało w mieście, a wskaźnik ten sięgnie siedmiu osób do roku 2050.
 
Cel obecnej kampanii to przede wszystkim: 1000 miast: otwarcie przestrzeni publicznych na zdrowie np. w formie aktywności fizycznej w parkach, spotkań w ratuszach, kampanii sprzątających, lub zamknięcia wydzielonych części ulic dla komunikacji;  1000 istnień: zebranie 1000 opowieści wyróżniających się działaczy miejskich na rzecz zdrowia w mieście, którzy podjęli inicjatywę i w znaczący sposób wpłynęli na zdrowie mieszkańców miast.

 

Należy zaangażować się i podzielić ze światem wydarzeniami ze swojego miasta, wymieniając się pomysłami z ludźmi na całym świecie. W tym celu odwiedź stronę kampanii społecznej, włącz się do dyskusji, załaduj własne nagrania wideo lub zdjęcia i wskaż własnego bohatera miejskiego.  "Człowiek i miasto" /kampania dostępna także w serwisach społecznościowych: Facebook, YouTube i Flickr. W ramach kampanii Człowiek i miasto na całym świecie zorganizowane zostaną imprezy towarzyszące w tygodniu 7-11 kwietnia 2010 r.

 

PSSE Racibórz

 

/w/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here