Kiedy mówimy o współwłasności?

0

Współwłasność to sytuacja, w której prawo własności  rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie jednocześnie. Taka sytuacja może zaistnieć z kilku powodów, np. gdy kilka osób kupi wspólnie jedną rzecz lub odziedziczy spadek.

O współwłasności możemy mówić dopiero wtedy, gdy osobom przysługuje prawo do rzeczy w całości, a nie do jej poszczególnych, odrębnych części. Z powyższego wynika, iż każdemu ze współuprawnionych przysługuje to samo prawo którego zakres może być różny tylko i wyłącznie ze względu na sam sposób podziału wspólnego prawa tzn. wielkości udziałów w nim. Wzajemne stosunki między współwłaścicielami są stosunkami prawnorzeczowymi.

- reklama -

 

Prawo zakłada dwa rodzaje współwłasności. Jednym rodzajem jest współwłasność łączna, która powstaje z mocy prawa w przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub zawarcia umowy spółki cywilnej.  Współwłasność łączna wiąże się z określonymi stosunkami prawnymi o charakterze osobistym, jak np. małżeństwem, spółką cywilną, bez zaistnienia których nie może ani powstać ani istnieć. ten rodzaj współwłasności ma charakter bezudziałowy , co oznacza, że brak jest ułamkowego określenia uprawnień właściciela. W związku z tym współwłaściciel współwłasności łącznej jest w pełni właścicielem, jednakże nie może rozporządzać swoim prawem dopóty, dopóki trwa współwłasność łączna. Z chwilą ustania np. małżeństwa lub spółki cywilnej współwłasność łączna przekształcana jest we współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłasność ułamkowa jest drugim rodzajem współwłasności. Polega ona na tym, że udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie jest określony kwotowo ułamkiem. Ten kwotowo określony ułamek stanowi  udział współwłaściciela oraz wyznacza zakres jego uprawnień w stosunku do przedmiotu współwłasności. Z udziałem współwłaściciela wiąże się szereg praw i obowiązków. W odróżnieniu od współwłasności łącznej, współwłaściciel ułamkowy ma prawo rozporządzania udziałem, co oznacza, że może udział sprzedać innej osobie bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Ponadto w sytuacji współwłasności ułamkowej współwłaściciel ma prawo do zarządzania przedmiotem współwłasności, tzn.   współwłaściciel bierze udział w podejmowaniu decyzji, dotyczących wspólnego przedmiotu oraz ma prawo do korzystania z przedmiotu współwłasności (np. rzeczy) jednakże nie może naruszyć podobnego prawa przysługującego również innym współwłaścicielem. Co istotne współwłaściciel ułamkowy ma prawo żądania zniesienia współwłasności, może żądać jej ustania.

 

/ps/

 

Czytaj także: Bezpłatna porada prawna – zadaj pytanie >>

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here