KIEDY MI WESOŁO

Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka.W poniedziałek dzieci 4-5 – letnie bawiły się razem z rodzicami i nauczycielami wychowania przedszkolnego. Wspólne zabawy: dzieci – rodziców – nauczycieli obserwowała pani prezydent Ludmiła Nowacka i dyrektor przedszkola – pani Beata Wawrzynek. Zabawy ruchowe stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych dzieci. W toku zabaw podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu ruchowego, krążenia, oddychania przemiany materii, a także rozwijają się wszystkie cechy motoryki: szybkość zręczność, wytrzymałość. Wielka ich różnorodność i łatwość organizowania wysuwa je na pierwsze miejsce w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zabawy ruchowe wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują nawyki kulturalne, cechy charakteru, oraz umiejętność współżycia w zespole dziecięcym. Zabawy ruchowe rozwijają także pamięć i twórczą wyobraźnię, doskonalą i podnoszą ich znaczenie. Maja również dobry wpływ na cech charakteru takie jego cech jak: samodzielność śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą,dokładność, zdyscyplinowanie. Udział w zabawach pozwala dziecku oceniać swoje możliwości w porównywaniu z innymi, a wynik budzi wiarę we własne siły, staje się źródłem zdrowego optymizmu. Bogaty materiał specjalnych rodzajów zabaw pozwala prowadzić je w ciągu całego roku. Henryka Brajtszedel

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here