Racibórz wśród najlepszych samorządów w kraju

31

W Rankingu samorządów przeprowadzonym przez Dziennik "Rzeczpospolita" na 250 miast i gmin miejsko- wiejskich, Racibórz zajął wysokie 3 miejsce w województwie śląskim i 37 w kraju.

W rankingu "Europejski Samorząd" Racibórz uplasował się na 8 miejscu w województwie śląskim i 45 miejscu w kraju.

- reklama -

 

"Ranking Samorządów" przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2006 – 2009 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

Przeanalizowano dane w trzech kategoriach samorządów:

– miasta na prawach powiatu,
– pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie,
– gminy wiejskie.

W pierwszym etapie wzięto pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wyodrębnionych przez nas kategoriach (nie analizowano danych na szczeblu powiatu i województwa).

Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowano:

dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009 (maksymalnie 10 pkt),

wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2007 – 2009 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt),

zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2006 – 2009 (10 pkt),

nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2009 (5 pkt),

dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2006 – 2009 (10 pkt),

relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2006 – 2009 (6 pkt),

dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2006 – 2009:
transport i łączność (5 pkt),
ochronę środowiska (4 pkt).

Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów.

 

 

Po zakończeniu pierwszego etapu dysponowano listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryteriom. Wyniki pierwszego etapu poniżej.

564 samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

 

Do wybranych przez Dziennik "Rzeczpospolita" gmin wysłano ankietę składającą się z 15 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych. Punkty z I etapu zostały ponownie przeliczone dla gmin, które odesłały ankiety. Łącznie w drugim etapie samorząd mógł uzyskać kolejne ponad 40 punktów.

W ankiecie pytano między innymi o:

udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2006 – 2009 (5 pkt.)

liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2006 – 2009 (5 pkt),

wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009 (4 pkt),

wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2009 i 2010 roku (4 pkt),

liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2006
2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (4 pkt),

czy (i od kiedy) urząd funkcjonuje zgodnie z normą ISO (3 pkt),

udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2008 – 2009 (2 pkt),

czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta (2 pkt),

współpraca z jednostkami pomocniczymi (2 pkt),

stopa bezrobocia – pytanie tylko do miast (4 pkt),

ocena wiarygodności kredytowej – pytanie tylko do miast (4 pkt, po dwa za rating krajowy i międzynarodowy),

budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych (pytanie tylko do miast,1 pkt),

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (2 pkt),

inicjatywy w ramach PPP (1,5 pkt).

 

 

Tam, gdzie analizowano dane za kolejne lata, przyjęliśmy zasadę, że najwięcej punktów przyznajemy za ostatni rok.

Kapituła rankingu

prof. dr hab. Michał Kulesza – twórca reformy samorządowej w Polsce
Krzysztof Hetman – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich
Tomasz Mironczuk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego
Paweł Tomczak – dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
Adam Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Paweł Jabłoński – z-ca red. naczelnego "Rzeczpospolitej"
Wojciech Romański – z-ca kierownika działu ekonomicznego "Rzeczpospolitej". Redaktor "Rankingu Samorządów"
Aleksandra Kurowska – dziennikarka działu ekonomicznego "Rzeczpospolitej"
Ranking "Europejski samorząd" powstaje na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych (dochody-środki unijne § z końcówką 1,2,8 i 9) oraz wielkości przyznanego wsparcia unijnego z programów: regionalnego, "Infrastruktura i środowisko", "Kapitał ludzki", " Innowacyjna gospodarka" i "Rozwój Polski Wschodniej". Wykorzystywane są dane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W tym roku brano pod uwagę wyłącznie dane z 2009 roku. Łącznie można było uzyskać 100 pkt z tego 45 pkt za wartość wykazanych w budżecie za 2009 r. dochodów z funduszy w przeliczeniu na mieszkańca, 50 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie (z ww. programów operacyjnych) zawartych w 2009 r. w przeliczeniu na mieszkańca oraz 5 proc. za liczbę tych umów.

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

31 KOMENTARZE

 1. Większej hipokryzji nawet Palikot by nie wymyślił!!! Ja też (Rzeczypospolita?) objadę 250 gmin i miast i z tego co odczuwam w moim życiu w tym mieście, Racibórz będzie na ostatnim miejscu!!! Gratulować czy płakać – takie są realia za rządów partii tego Palikota !!!

 2. Chyba się przejęzyczono – najdroższy w kraju!

 3. Otwieram portal i oczom nie wierzę: Mieszko najlepszym pracodawcą, Racibórz wśród najlepszych samorządów, normalnie kraina mlekiem i miodem płynąca. Czy to ten sam Racibórz o którym myślę? Nasz SRC?

 4. LOL!

  Ciekawe co na to nażekacze z NaszeMalkontenctwo.
  Pewnie Myśliwy z Rapnickim już piszą felieton…

 5. Panom z gazety Rzeczpospolita chyba sie pomylilo i mialo byc najgorszy
  samorzad w kraju.

 6. Jak jade odostrada kolo biedronki to mam ochote nie powiem co zrobic z prezydium bo by mnie NAJLEPSZY samorzad zamknol a te natryski to sobie darujcie bo to zenada…

 7. A to ,,gospodarstwo,, Przewodniczącego Rady Miasta, jednocześnie Prezesa ,,Nowoczesnej,, -Tadeusza Wojnara – tego samorzadu ![img]upload/small_6ScreenShot047.jpg[/img][img]upload/small_1ScreenShot046.jpg[/img]

 8. Raciborski Samorzą wita przyjezdnych z południa ul. Opawska – pl.Konstytucji! Zauważcie fotki są z czerwca[img]upload/small_1ScreenShot050.jpg[/img][img]upload/small_3ScreenShot049.jpg[/img][img]upload/small_5ScreenShot048.jpg[/img] 2009 i…..nadal aktualne!

 9. I Samorządowcy, nie reagując,[img]upload/small_2ScreenShot052.jpg[/img][img]upload/small_2ScreenShot055.jpg[/img][img]upload/small_1ScreenShot054.jpg[/img] potykają się po chodniku , będącym w centrum! Skwerek obok Sądu! Już od kilku lat ! Aha! Mają sprzedać pl.Długosza , to im to …..wisi !

 10. A tu d o w ó d jak samorzadowcy dają się robić w ,,konia,, To był MINI MAL, zwolnienie z podatku do pewnego czasu działalności, potem zmieniamy nazwę na…..BILLA i dalej nie płacimy należnych podatków, teraz zmieniamy na….BILL i dalej nie płacimy! A co na to nasi gospodarze![img]upload/small_2ScreenShot056.jpg[/img]

 11. Czy Samorzad jest w zmowie z tymi ,,biznesmenami,,

 12. Obawiam się, że jest tak jak zawsze w Raciborzu było: kazano, uchwalono i inaczej być nie może w mieście – „krzywdzonych świętych krów” ??? Te sługusy Samorządowe nie robią nic, by dbać o finanse miasta. Za niedługo jakiś sklepikarz kupi Plac Długosza, za grosze – by zyskać krocie.

 13. tak duzo pytan i zero odpowiedzi ,dlaczego tu nie ma zadnej kontroli a Rzeczposopolita jeszcze ich chwali albo niekompetentni ludzie na pewnych stanowiskach ….? Cos tu smierdzi i widze ze nie ja sam doszedlem do tego wniosku.

 14. [quote]T.Wojnar ma wieksze problemy jego syn siedzi w psychatryku a powinien byc gdzie indziej ….[/quote]

 15. [img]upload/small_9Zdjęcia-0006.jpg[/img][img]upload/small_11Zdjęcia-0009.jpg[/img][img]upload/small_7Zdjęcia-0010.jpg[/img][img]upload/small_0Zdjęcia-10.jpg[/img][img]upload/small_3Zdjęcia-0011.jpg[/img][img]upload/small_0Zdjęcia-11.jpg[/img][img]upload/small_8Zdjęcia-0012.jpg[/img]Racibórz wśród najlepszych samorządów! A jakie były kryteria oceny? Który Prezydent najlepiej zarabia na Sląsku?

 16. Jeżeli to są ,,widoki,, jednego z najlepszych samorzadów, to rozpacz ogarnia jak może być gdzie indziej![img]upload/small_0ScreenShot073.jpg[/img][img]upload/small_0ScreenShot075.jpg[/img][img]upload/small_0ScreenShot076.jpg[/img][img]upload/small_4ScreenShot077.jpg[/img][img]upload/small_2ScreenShot079.jpg[/img][img]upload/small_23ScreenShot097.jpg[/img]A WSZYSTKIEMU PRZEWODZę JA – jako Przewodniczacy Rady Miasta od dziesięciolecia! Jak widzicie nie ma na mnie silnych, ba przewodzę jednemu z najlepszych Samorzadów!

 17. obcy

  O qrwa! Za co ten Samorzad pobiera wynagrodzenie i diety!

 18. Werka

  [img]upload/small_0pissss.jpg[/img]

 19. A jak Samorząd dba o zieleń ! Czy aby napewno Ci z ,,Rzeczpospolitej,, obejrzeli miasto?[img]upload/small_6ScreenShot027.jpg[/img][img]upload/small_9ScreenShot026.jpg[/img][img]upload/small_4ScreenShot025.jpg[/img]

 20. Zbliża się 65-lecie tej zacnej szkoły ![img]upload/small_8Zdjęcia-0005.jpg[/img][img]upload/small_10Zdjęcia-0004.jpg[/img][img]upload/small_4Zdjęcia-0003.jpg[/img][img]upload/small_6Zdjęcia-0002.jpg[/img][img]upload/small_6Zdjęcia-0001.jpg[/img]

 21. [img]upload/small_4ScreenShot083.jpg[/img][img]upload/small_2ScreenShot084.jpg[/img][img]upload/small_3ScreenShot085.jpg[/img][img]upload/small_0ScreenShot086.jpg[/img]

 22. Trzeba[img]upload/small_1ScreenShot088.jpg[/img],,wybitnych ,, zdolności i umiejętności aby ,,wykończyć,, przemysł spirytusowy! Naszym samorządowcom to się udało! A czy dbają o,,substancję mieszkaniową,, dla najbiedniejszych – mam wielkie watpliwości![img]upload/small_2ScreenShot091.jpg[/img][img]upload/small_7ScreenShot093.jpg[/img][img]upload/small_1ScreenShot094.jpg[/img]

 23. Gorzelnie to najbardziej dochodowy interes, ale nie w ……….Raciborzu![img]upload/small_2ScreenShot089.jpg[/img][img]upload/small_2ScreenShot090.jpg[/img]

 24. ,,Scieżka,, na PKS, Prezydent widzi to………przez okno swojego gabinetu! I co i……nic! Stan wieloletni![img]upload/small_3ScreenShot092.jpg[/img]

 25. Przewodniczącym, tego -ponoć – jednego z najlepszych samorzadów, jest od dziesięcioleci -[img]upload/small_0Fullscreen capture 2009-12-22 083422.jpg[/img] Tadeusz Wojnar – były kierownik d/s transportu ,,Nowoczesnej,, obecnie, od transformacji ustrojowej jej Prezes! Wniesiony na tą godność przez……M.Rapnickiego

 26. [img]upload/small_5ScreenShot114.jpg[/img]KIEDY UWOLNIMY SIE OD TEGO ,,H A M U L C O W E G O,,

 27. Mauro

  [img]upload/small_4pissss.jpg[/img]

 28. A jak uczcił ,ten ponoć, ,jeden z najlepszych na Sląsku samorządów, rocznicę POWSTANIA WARSZAWSKIEGO?[img]upload/small_2ScreenShot118.jpg[/img]

 29. I co nie podoba się! Dla mieszkańców od Samorządu![img]upload/small_2ScreenShot141.jpg[/img][img]upload/small_2ScreenShot140.jpg[/img]

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here