Prezydent u pedagogów

Z okazji Dnia Nauczyciela z przewodniczącymi kół TPD spotkał się prezydent miasta Raciborza Mirosław Lenk.

Na spotkaniu z przewodniczącymi 18 kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prezydent osobiście podziękował pedagogom za pracę na rzecz dzieci. Prezydenta interesowało, jak układa się współpraca między kołami a placówkami, przy których działają koła. Pytał o zakres działań TPD, sukcesy i trudności w realizacji planów.

Prezes oddziału miejskiego TPD Krystyna Klimaszewska przedstawiła sprawozdanie z przebiegu zaplanowanych działań, omówiła efekty pracy opiekuńczo – wychowawczej i zapowiedziała, jakie imprezy dla dzieci zostaną jeszcze zorganizowane, m.in. andrzejki, wyjazd do teatru Banialuka w Bielsku – Białej, wycieczka krajoznawczo-turystyczna dla młodzieży, mikołajki, spotkanie opłatkowe.
Prezydent docenił pracę pedagogów w ramach wolontariatu, a w życzeniach z okazji Dnia Nauczyciela podkreślił takie cechy nauczycieli jak: cierpliwość i wyrozumiałość.

Znaczną część spotkania przeznaczono na omówienie występującego w kraju problemu dopalaczy.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here