R. Serafin: To inwestycja, która wytycza myślenie

0

28 października w Kuźni Raciborskiej odbyła się uroczystość otwarcia nowej oczyszczalni ścieków.

Choć część technologiczna oczyszczalni funkcjonuje od czerwca 2009 r., dopiero dziś oddano do użytku cały kompleks, w skład którego wchodzi również budynek administracyjno-laboratoryjny. Oprócz funkcji administracyjno-biurowych, prowadzone tam będą również analizy próbek ścieków w zakresie biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), stężenia chemicznego zapotrzebowania na tlen (CHZTCr), zawiesiny oraz mikroskopowe badania osadu czynnego.

- reklama -

 

 

– To dla gminy Kuźnia Raciborska bardzo ważna inwestycja. Wytycza myślenie i kierunek rozwoju w zakresie ochrony środowiska. Jest jedną z największych (poza inwestycjami liniowymi), jakie na terenie Kuźni w ciągu ostatnich lat były realizowane – mówi burmistrz Rita Serafin.

 

 

Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków rozpoczęła się w 2008 r. Dotychczasowa, z początku lat 50. XX w., nie spełniała już żadnych wymogów. Za nieprzystosowanie jej do obowiązujących dziś przepisów, na gminę nakładano kary finansowe. – Oddanie do użytku nowej oczyszczalni rozwiązuje obecnie wszystkie problemy i ściek, o takich parametrach jak mówią przepisy, zostaje odprowadzony na zewnątrz – zaznacza burmistrz.

 

 

Projekt pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska" zrealizowano dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (blisko 6 mln. zł), a także przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,5 mln zł). Udział w realizacji zadania miało również miasto oraz Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Całkowity koszt projektu to blisko 12 mln. zł.

 

 

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Pracuje w technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Ścieki sanitarne w procesie oczyszczania przechodzą przez następujące obiekty technologiczne: przepompownię (gdzie następuje odseparowanie dużych zanieczyszczeń mechanicznych), budynek sitopiaskownika, zawierający urządzenia do oddzielania ciał stałych do wielkości 5 mm, zbiornik wielofunkcyjny, składający się z trzech części: zbiornika retencyjnego (w którym ścieki są gromadzone i uśredniane), dwóch bioreaktorów (tu następuje biologiczne ich oczyszczenie) oraz zbiornika na osad nadmierny, a także studnię rozprężno-pomiarową.

 

 

Jak podkreśla w okolicznościowym folderze Marian Kostka – prezes GPWiK – nowa oczyszczalnia redukuje ładunek zanieczyszczeń w ściekach w 98%, co w efekcie poprawia jakość wody zarówno w rzece Rudzie oraz Odrze.

/BaK/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here