Prawie każda firma musi mieć program gospodarki odpadami

Do końca roku należy uzyskać nową decyzję na wytwarzanie odpadów. Dotyczy to m.in. firm remontowo-budowlanych, które świadczą usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, oraz sprzątania, konserwacji i napraw.

Program gospodarki odpadami jest zatwierdzany w drodze decyzji przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania wytwórcy. Firma prowadząca tego typu działalność przed zmianą ustawy, może prowadzić tę działalność w dotychczasowym zakresie do dnia 31 grudnia 2010r. i jest obowiązana do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2010r.

- reklama -

 

Oznacza to, że firmy świadczące takie usługi jak na przykład remonty, budowy, rozbiórki obiektów budowlanych, demontaż azbestowych pokryć dachowych itp., które do tej pory uzyskały decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub złożyły informacje do poszczególnych starostów, chcąc prowadzić w dalszym ciągu taką działalność, muszą uzyskać odpowiednią decyzję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach (w przypadku siedziby firmy znajdującej się na terenie województwa śląskiego).

 

Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami wydawane przez marszałka uwzględniają wszystkie odpady wytwarzane w wyniku świadczenia wymienionych usług przez firmę – zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne i nie określają ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania.

 

/w/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here