Miasto z Klimą, miasto z Klima-tem

Propozycje dla Raciborza do zrealizowania w kadencji 2010-2014 to szereg pomysłów jak POWSTRZYMAĆ DESTRUKCJĘ NASZEGO MIASTA, aby się rozwijał, a nie kurczył jak w chwili obecnej.

Ogłoszenie płatne

- reklama -

 

Miasto potrzebuje nowych (pierwotnych) miejsc pracy: ok.300-500 do zachowania statusu quo i ok. 400-8—do wzrastania. Wywoła to powstanie dodatkowych, wtórnych miejsc pracy. Oznacza to, że potrzebny jest jeden duży lub kilka średnich zakładów pracy. O duży zakład być może trudno, jednak kilka średnich zakładów można stworzyć na bazie obecnej infrastruktury w zasadzie bez większych kosztów.Może to być np.:

 

1. Strefa turystyczna o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i rozrywkowym prowadząca działalność usługową w zakresie: – obsługi wycieczek (Arboretum, Łężczok, Wielokąt i inne), – prowadzenie szkoły letniej, kempingu, basenu, gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego (np.rowerów, skuterów), – prowadzenia zagrody edukacyjnej (ze zwierzętami domowymi), – prowadzenie usług turystycznych poprzez uruchomienie autobusu szynowego pomiędzy Wielokątem i Markowicami. Strefa ta mogłaby być prowadzona przez jeden podmiot gospodarczy (np. Ragos, inny hotel lub biuro podróży), lub kilka podmiotów.

2. Zbudowanie osiedla dla emerytów i osób niepełnosprawnych (domy jednorodzinne, wielorodzinne) na skraju lasu Obora lub w Brzeziu) z odpowiednim zapleczem (administracja, służba zdrowia: gabinet lekarski, stomatologiczny, rehabilitacyjny, pielęgniarki, pomoc domowa, stołówka i inne) w oparciu o wcześniej wymienioną strefę turystyczną w Brzeziu lub Markowicach. Na osiedlu mogłyby zamieszkać osoby, które chcą żyć samodzielnie, mieć przed domem kilka grządek, a jednocześnie mieć zapewnione bezpieczeństwo i opiekę medyczną i pielęgnacyjną. Do tego sklep spożywczy i stołówka, gdy nie chce się lub nie potrafi już gotować. Ta propozycja byłaby atrakcyjna dla ludzi, którzy nie mają w pobliżu wsparcia rodzinnego. Dla wielu, którzy wyjechali na za granicę byłaby to możliwość powrotu do korzeni. Osoby te byłyby odwiedzane przez rodziny, które w mieście zostawialiby pieniądze. Oferta mogłaby okazać się również atrakcyjną dla osób z różnych regionów kraju.

3. Intensyfikacja obecnych zakładów pracy, np. w BETRZE podjęcie produkcji garaży piętrowych z dużej płyty, w dawnym KOLZAM-ie podjęcie produkcji zaplecza sanitarnego i socjalnego (są wymagane) dla małych boisk LZS-ów (szatnie, sanitariaty, prysznice), z wycofanych z eksploatacji wagonów "pulmanowskich".

4. Tworzenie małych zakładów pracy: PSS – rozwój Spółdzielni jako atrakcyjnej formy gospodarczej o rozbudowę i unowocześnienie istniejących jednostek: piekarnia i ciastkarnia, sklepy, lokale gastronomiczne. Otwarcie zakładu pamiątkarskiego (pracującego również dla potrzeb innych miejscowości) w oparciu o PWSZ – Instytut Sztuki, przyszłe klasy plastyczne w liceum, Domy Kultury w mieście i na wsiach, DPS-y, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz raciborskich artystów i amatorów uprawiających różne gatunki sztuk plastycznych i rękodzieła, otwarcie zakładu rzemieślniczego wielobranżowego dla absolwentów Szkoły przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących.

5. Rozwój szkolnictwa wyższego: otwarcie kierunków studiów z przeznaczeniem dla osób niesłyszących i słabosłyszących,  otwarcie kierunku studiów w zakresie gospodarki rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego (rolnictwo, sadownictwo, warzywnictwo, hodowla), otwarcie kierunku studiów w zakresie obsługi ruchu turystycznego, nawiązanie współpracy z uczelniami czeskimi i słowackimi w zakresie umożliwienie realizacji studiów, wymianie naukowej, wspólnych projektów badawczych.

6. Uatrakcyjnienie odwiedzania Raciborza w celach handlowych przez mieszkańców miast ościennych w tym również czeskich oraz turystów przejeżdżających na kierunku: północ-południe i wschód-zachód, wprowadzenie obsługi w języku czeskim, niemieckim i angielskim w różnych miejscach, np. karta menu w lokalach gastronomicznych, opisy zabytków i ciekawych miejsc, informacje o Raciborzu na portalach internetowych, itd. Otwarcie sklepu, w którym towary produkowane w Raciborzu i okolicy byłyby sprzedawane bardzo tanio: Raciborska Spółdzielnia Mleczarska, Zakłady Mięsne, Mieszko SA, Browar Książęcy, Henkel SA,  odpowiednia reklama zakładów usługowych, które są laureatami różnych konkursów, nieraz wielokrotnie nagradzanymi, np. Zakład Fryzjerski na ul. Solnej. Są Panie, które jadą sobie zrobić fryzurę nieraz 100 km czy zagranicę. Gdyby wiedziały, że w Raciborzu czeszą mistrzynie Europy, może by przyjeżdżały do nas. Do określonej fryzury można by zaproponować doradztwo w zakresie ubioru, a nawet szycie kreacji. Salon taki miałby dodatkową klientelę, a może również salony kosmetyczne?

7. Prace naukowe i badawcze realizowane na uczelniach: publikacje naukowe, referaty wygłaszane na konferencjach i sympozjach, prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne w służbie miastu poprzez nakłanianie zakładów naukowych do podejmowania tematyki związanej z Raciborzem, czy ukierunkowanej na potrzeby miasta, mobilizowanie studentów i pracowników uczelni pochodzących z Raciborza do realizowania prac badawczych dotyczących miasta.

8. Wzmocnienie organizacji pozarządowych, izb i samorządów zawodowych poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla ich rozwoju poprzez udzielanie wsparcia finansowego, organizacyjnego i technicznego oraz stworzenia wspólnej bazy i zaplecza logistycznego, wykorzystując do tego celu pomieszczenia dworca PKP, hol po byłych kasach na salon wystawienniczy, pomieszczenie po byłej świetlicy na salę konferencyjną, pomieszczenie po lokalu gastronomicznym na klubokawiarnię z czytelnią prasy krajowej i zagranicznej, stanowiskami komputerowymi z podłączonym Internetem oraz stanowiskami do gier towarzyskich i relaksu. A przy okazji  można uruchomić posterunek policji (w dawnym komisariacie), wyremontować pomieszczenie kas biletowych na parterze), przywrócić przechowalnię bagażu, uruchomić wypożyczalnię rowerów, skuterów i samochodów, uruchomić salon odnowy biologicznej, uruchomić sklep z wproduktami wytwarzanymi w Raciborzu.

9. Sprzyjać rozwojowi kreatywności mieszkańców miasta poprzez organizację różnego rodzajów konkursów, przeglądów, festiwali. Stworzyć kilka rzeczy wyróżniających nasze miasto, rozsławiających jego dobre imię, mogących przyciągnąć zainteresowanych naukowców, biznesmenów, turystów, poprzez organizację: Centrum Konferencyjnego, Targów, Festiwalu Podróżników "Wiatraki",  konferencje naukowe w określonych dziedzinach, np.historia medycyny i farmacji, festiwal artystów medyków śpiewających, muzykujących, tańczących, nieprofesjonalnych twórców (malarstwo, rzeźba, fotografia, rękodzieło, kolekcjonerstwo, itd.) konkurs na pamiątkę z Raciborza, targi pamiątkarstwa.

10. Umożliwić odrodzenie się rzemiosła w określonych dziedzinach, w tym nauka zawodu.

11.Zaktywizować wydziały, referaty i jednostki podległe Urzędowi Miasta i Starostwu Powiatowemu w zakresie pobudzania kreatywności mieszkańców i patronowaniu dziełom przy ich wdrażaniu. Do realizacji zadań prorozwojowych i promocji naszego miasta należy wykorzystać wszystkie jego walory: unikalne warunki klimatyczne (szlak Bramy Morawskiej, stanowiącej wrota do południowej Europy) oraz tworzoną strefę turystyczną, dobrą infrastrukturę, ciekawą przeszłość i spuściznę historyczną, w tym wielokulturowość, która może być skarbem dla miasta, zabytki, kontakty rodzinne i przyjacielskie z tysiącami raciborzan zamieszkałych i pracujących zagranicą głównie. Ważne znaczenie ma dla naszego miasta położenie w prawie pięciomilionowej aglomeracji śląskiej oraz bliskość dwóch najważniejszych w Polsce autostrad: wschód-zachód i północ-południe. Bliskość granicy z Republiką Czeską (10km) to szereg plusów: współpraca w wielu dziedzinach, bliskość czeskiej autostrady a z niej połączenia z autostradami całej Europy, bliski port lotniczy w Ostrawie (40km), itd. Warto, by też zainteresować raciborskich rolników i plantatorów ziół, których uprawa jest aktualnie finansowo intratna, szczególnie w obecnej dobie kiedy doceniamy wartość zdrowia i naturalnych form leczenia. Zachęcam szanownych Raciborza do kreatywności w proponowaniu programów i zadań, które można by wykorzystać w nowej kadencji władz samorządu terytorialnego.

 

Piotr Klima, kandydat na prezydenta Raciborza
Kontakt: 501 088 491, mail: [email protected]

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. TO SĄ JAKIEŚ JAJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    jak POWSTRZYMAĆ DESTRUKCJĘ NASZEGO MIASTA?
    Przecież ten pan bierze czynny udzieł w destrukcji będąc w koalicji kolesiów przy korycie miasta Raciborza od kilku kadencji.
    To tak samo jak kolesie z P-artii O-szustów wybronili miejsca pracy w straży granicznej
    a nie powiedzieli że bronili tego przed Grzesiem S i jego żonką

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here