Tworków doczekał się monografii

W środowy wieczór, 22 grudnia, w tworkowskiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się prezentacja książki "Tworków" Andrzeja Affy. Publikacja to efekt jego zainteresowań i dziesiątek godzin poszukiwań informacji, ciekawostek, potwierdzania faktów historycznych.

Książka powstała dzięki pracy i ogromnemu zaangażowaniu pasjonata lokalnej historii i rodowitego mieszkańca Tworkowa Andrzeja Affy. Liczący sto osiemdziesiąt stron wolumin zawiera m. in. rys historyczny miejscowości, dzieje parafii, opis działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, służby zdrowia, życia gospodarczego, lokalnych tradycji i osobliwości, a także materiał ikonograficzny. Choć pan Affa nie jest historykiem z wykształcenia, a jedynie historykiem-amatorem, to jego marzeniem było ocalenie od zapomnienia zdobytych wartościowych informacji i przekazanie dziejów Tworkowa innym, w sposób jasny i przystępny.

- reklama -

 

 

 

 

 

"Tworków" został wydany nakładem 500 egzemplarzy w ramach przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinansowania w konkursie na realizację tzw. małych projektów, ogłoszonym na początku 2010 r. przez Lokalną Grupę Działania "Morawskie Wrota". Część nakładu zostanie rozdysponowana nieodpłatnie – m. in. przekazana do zainteresowanych bibliotek szkolnych i publicznych na terenie gmin: Krzyżanowice, Gorzyce i Godów (obszar działania LGD) jako materiał promujący obszar LGD, a cześć przeznaczona do sprzedaży (książkę można nabyć w naszych bibliotekach).

 

 

 

 

 

Książka została wydana na zlecenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach, w ramach projektu pn. "Sięgnij do korzeni – monografia Tworkowa". Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Tekst i zdjęcia: www.krzyzanowice.pl

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here