Nagrody dla strażaków ochotników z powiatu raciborskiego

0

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdził wyniki konkursu pn. "Powódź 2010" dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. OSP z powiatu raciborskiego również otrzymały nagrody.
Celem ogłoszonego przez Fundusz w październiku konkursu była ocena działań na rzecz środowiska w zakresie ochrony przed klęskami żywiołowymi i usuwaniem ich skutków z uwzględnieniem powodzi w 2010 roku. Do Biura Funduszu wpłynęło 117 zgłoszeń konkursowych. Spośród nich jury, przy udziale ekspertów z Komend OSP i PSP, wyłoniło 47 laureatów, którym przyznano nagrody finansowe  w wysokości: 10 000, 7000 i 5000 zł. Wśród nagrodzonych nie zabrakło OSP z powiatu raciborskiego.

Nagrody po 10 tys. złotych otrzymały: OSP Krzanowice i Krzyżanowice. OSP Turze dostała nagrodę w wysokości 7 tys. złotych. Po 5 tys. złotych z kolei otrzymały OSP w Raciborzu-Markowicach, Modzurowie i w Owsiszczach. W sumie rozdzielono nagrody wartości 330 tys. złotych.

- reklama -

/w/

Źródło: wfosigw.katowice.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here