Armia szuka ochotników do sił rezerwowych

0

Chcesz zostać żołnierzem? Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku prowadzi nabór ochotników do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie WKU w Rybniku

Nowelizacja przepisów "Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP" przewiduje nowe rodzaje służby wojskowej, między innymi służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR). Chętni do tej służby otrzymają przydziały kryzysowe.Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. W ramach tego przydziału żołnierz rezerwy obywa 30 dni ćwiczeń wojskowych w ciągu roku, wg ustalonego grafiku a ponadto może być powołany do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym służby poza granicami państwa.

- reklama -

 

Żołnierzom rezerwy, posiadającym przydziały kryzysowe niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej:

1.których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej – przysługuje w tym czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem;

2.skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej w ramach okresowej służby wojskowej – przysługują uprawnienia i świadczenia przewidziane dla żołnierzy zawodowych;

3.zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby – przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem.

 

W okresie pozostawania na przydziale kryzysowym przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany, za wyjątkiem umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na zasadach ogólnych.

Ochotnicy, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego a chcieliby w przyszłości być pełnić służbę w NSR, mogą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarna sądownie za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

1.co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych;

2.co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

3.co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

a.dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

b.dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

c.dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Wszelkich informacji – chętnym do wymienionych form służby wojskowej – udzielają w WKU w Rybniku
lub telefonicznie nr (32) 42 23 447 w. 9746 lub (32) 46 11 746
pani Wioleta ROJEK oraz pani Katarzyna GRODECKA.

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here