Kampania edukacyjna „Życie po śmieciach”

0

Od lutego 2011 roku trwa ekologiczna kampania edukacyjna "Życie po śmieciach". Konferencje, spotkania i konsultacje, związane z tematem, odbywają się w wielu miastach naszego regionu.

Prawie we wszystkich spotkaniach uczestniczy Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach , która jest wielką orędowniczką nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowa ustawa zakłada niemal rewolucyjne zmiany w zagospodarowaniu odpadów. Dzięki niej gospodarka odpadami będzie należeć do zadań gmin. Samorządy wyznaczą stawkę za wywóz śmieci, która zastąpi płacone dzisiaj kwoty na rzecz firm odbierających śmieci. Pozwoli to na stworzenie nowoczesnego, spójnego systemu utylizacji odpadów i zmniejszenie dotychczasowych opłat. Będzie można skutecznie zapobiegać dzikim  i pełnym nieposegregowanych śmieci wysypiskom, bezpańskim stertom śmieci na ulicach, brudnym podwórkom.

- reklama -

 

Kampanię wspiera czynnie Metropolita Katowicki abp Damian Zimoń, która podczas rozmowy z Gabrielą Lenartowicz powiedział m.in. – Działania prowadzone przez Fundusz są przykładem tego, że wspólnie można osiągnąć bardzo wiele, zwłaszcza w sprawach dotyczących ekologii.

 

Z kolei podczas dyskusji na ogólnopolskim Forum Dobrych Praktyk, które odbyło się w maju tego roku i w rozmowach kuluarowych podkreślano, że duże wrażenie zrobiły, prezentowane przez prezes Lenartowicz , informacje o wywołanej kampanią mobilizacji mieszkańców regionu przeciwko dzikim wysypiskom i skuteczności w ich likwidacji dzięki sygnałom czytelników i telewidzów. Przykładem tego jest ogromna popularność wśród internautów interaktywnej mapy dzikich wysypisk, kilkadziesiąt tysięcy wejść na strony internetowe i profil na Facebooku poświęcony kampanii, liczne uczestnictwo w ulicznych happeningach oraz konkursach ekologicznych, organizowanych przez różne media, a także wsparcie idei kampanii przez TVP Katowice, Radio Katowice, oraz lokalne gazety, telewizje i portale internetowe.

 

 

 
Prezes Lenartowicz podczas konsultacji w Żywcu zadeklarowała wsparcie finansowe i merytoryczne dla konkretnych i ciekawych inicjatyw, służących zmianie świadomości oraz rozszerzaniu wiedzy ekologicznej dorosłych mieszkańców regionu.

 

 

W maju, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywał się w Katowicach, także dyskutowano o nowej ustawie i o tym, że wdrażanie jej  w praktyce może zrodzić nowe trudności. Gminy będą miały 18 miesięcy, licząc od stycznia 2012, na wprowadzenie wymaganych w ustawie rozwiązań. Nowe przepisy oprócz  uprawnień związanych z przekazaniem odpadów na własność gminom,  stwarzają także nowe wyzwania w zakresie budowania świadomości ekologicznej mieszkańców.

 

Na Kongresie prezes Lenartowicz powiedziała, że dzięki nowej ustawie śmieciowej będziemy wreszcie wiedzieli jakie są realne koszty  wytwarzanych przez nas odpadów. To z kolei spowoduje większą odpowiedzialność władz i mieszkańców za  likwidację śmieci  komunalnych. Powinna  zatem bardzo szybko zwiększyć się aktywność samorządów w tym zakresie. Z ponad 400 mln zł, wydawanych co roku przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań proekologicznych, tylko ok. 30 mln zł przeznaczanych jest na gospodarkę odpadami. To za mało, bo inwestycje w ekologię, to inwestycje w nasze lepsze życie, a kwestia śmieci i ich utylizacji dotyczy nas wszystkich- mówiła G.Lenartowicz.

 

Od lipca w województwie śląskim  trwają spotkania konsultacyjne wiceministra środowiska Bernarda Błaszczyka na temat nowych obowiązków samorządów gminnych, wynikających z uchwalonej 30 czerwca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wanda Gozdek

 

Czytaj najnowsze wydanie Gazety-Informatora

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here