Warunki pracy, a choroby zawodowe

0

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele czynników szkodliwych dla zdrowia i mających wpływ na ogólne samopoczucie znajduje się w naszym środowisku pracy? Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie BHP?

/Artykuł sponsorowany/

- reklama -

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na Pracodawcy, który jest obowiązany znać przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Warunki środowiska, gdzie odbywa się proces pracy, kształtowane są przez występujące w środowisku czynniki (fizyczne, chemiczne i biologiczne), których źródłem są procesy technologiczne przetwarzające materiały i surowce. Czynniki te mogą wpływać niekorzystnie na zdrowie pracownika, a długotrwała ekspozycja może prowadzić do schorzeń i powstania choroby zawodowej.

 

Zgodnie z artykułem 227. § 1. Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Pracodawca zobowiązany jest przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.  Obowiązek przeprowadzania badań środowiska pracy dotyczy każdego rodzaju prac, np.  produkcyjnych, usługowych, biurowych, magazynowych, transportowych i innych.

 

Mamy na to sposób i propozycję!

 

Wychodząc naprzeciw obowiązkowi Pracodawcy Pracownia Badań Środowiska Pracy oferuje pomiary i badania czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.

 

ZAKRES USŁUG: hałas, drgania ogólne i miejscowe, pole elektromagnetyczne, oświetlenie, warunki mikroklimatyczne, promieniowanie optyczne, wydatek energetyczny, pyły, substancje chemiczne.

 

ZAPEWNIAMY:

– wysoką jakość usług potwierdzaną przez PCA na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2005;

– fachowe doradztwo;

– duże doświadczenie zespołu wykonującego pomiary i badania;

– krótki termin wykonania badań;

– konkurencyjne i elastyczne ceny;

– rabaty dla stałych Klientów.

 

 

 

 

Atrakcyjne rabaty dla wszystkich, którzy powołają się na portal raciborz.com.pl
 
 

KONTAKT

Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o. 

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 6

Z-ca kierownika Zespołu Pracowni Badań Środowiskowych Marian Penkała

tel. 32 4764761 e-mail: [email protected]

 

JESTEŚMY JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH AKREDYTOWANYCH LABORATORIÓW W POLSCE

JESTEŚMY LIDEREM W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH

SPRAWDŹ NAS!

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here