Wolontariusze 2011 wyłonieni

0

Adam Reszka, Grażyna Płonka, Katarzyna Wiśniewska i Piotr Morka to laureaci tegorocznej edycji konkursu Wolontariusz Roku. 2 grudnia w Raciborskim Centrum Kultury prezydent miasta wręczył laureatom nagrody.

Tytuł i statuetka Wolontariusz 2011 Roku przyznane zostały w czterech kategoriach za działalność w dziedzinach: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, sportu i kultury. Kandydatury do tego zaszczytnego tytułu mogły zgłaszać osoby indywidualne, instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia i fundacje, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej pomocy osoby indywidualnej.

- reklama -

Komisja Konkursowa, po szczegółowym zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, wybrała zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach.

Statuetkę Wolontariusz Roku 2011 w kategorii pomocy społecznej otrzymał Pan Adam Reszka, prezes oraz założyciel Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń" oraz Sądowy kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Przejęty losami dzieci, które zbyt wiele czasu pozostają poza domem bez opieki i kontroli osób dorosłych, które narażone są na niebezpieczeństwo i demoralizację, zaangażował się w projekt pn. "Pedagog uliczny". Istotą pracy w ramach programu jest wykorzystanie naturalnej aktywności dzieci i młodzieży w bezpośrednich i niesformalizowanych kontaktach z pedagogiem. Dzięki jego rzeczowym argumentom, powszechnemu szacunkowi jakim się cieszy, darowi umiejętnego przekonywania i wielkiemu urokowi osobistemu wzbudza gotowość nie tylko dzieci do współpracy i działania, ale także ludzi różnych zawodów. Nieodpłatnie organizuje dzieciom fachową pomoc psychologiczną i pedagogiczną na terenie prowadzonego przez Stowarzyszenie Klubu dla Młodzieży "Strefa". Ponadto, mając doświadczenie kuratora, doskonale rozumie złożoność problemów dorosłych. Wie, że jedną z najlepszych form pomocy dzieciom jest udzielenie pomocy ich rodzicom i dlatego aktywnie udziela rodzicom dzieci porad prawnych w sytuacjach konfliktu z prawem. Jego ogromna wrażliwość nie pozwala też pozostać obojętnym na potrzeby materialne rodzin zastępczych, które dotknięte powodzią do dnia dzisiejszego odczuwają jej skutki.

Statuetkę Wolontariusz Roku 2011 w kategorii ochrony zdrowia otrzymała Pani Katarzyna Wiśniewska, członkini Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Podaj Rękę, działaczka sportowa w Ludowym Klubie Sportowym "Dąb" Brzeźnica, pielęgniarka w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Pani Katarzyna odgrywa ważną rolę w integrowaniu środowisk osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Od wielu już lat współorganizuje imprezę "Zagrajmy razem- integracja, sport, rehabilitacja" oraz Forum Osób Niepełnosprawnych, których celem jest oprócz promocji sportu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pokonywanie barier i stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych i chorych. W myśleniu strategicznym nigdy nie zapomina o przełamywanie barier mentalnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Stąd też jej ogromne zaangażowanie w prowadzenie Magazynu Społecznego "Podaj Rękę" oraz Audycji w Radio Vanesa. Będąc z wykształcenia pielęgniarką i człowiekiem wrażliwym, świadczy bezpłatne usługi pielęgniarskie osobom chorym i niepełnosprawnym. Jako osoba działająca z wielką determinacją, uporem i otwartością sprawia, że osoby skazane na cztery ściany swego pokoju, mogą czerpać życie tak jak ich pełnosprawni koledzy i koleżanki.

Statuetkę Wolontariusz Roku 2011 w kategorii kultury otrzymała Pani Grażyna Płonka. Aktywnie działa w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej . Po wieloletniej pracy jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 10, następnie dyrektor Gimnazjum Specjalnego oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przeszła na zasłużoną emeryturę. Panią Grażynę cechuje postawa szacunku i umiłowania do naszego Miasta. Nieprzerwanie działa na rzecz rozwoju lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jest współorganizatorką: konkursu fotograficznego "Chciałbym to miejsce ocalić od zapomnienia. Piękne, urokliwe lecz zapomniane miejsca na ziemi raciborskiej", a także konferencji naukowej "Mieszkańcy ziemi raciborskiej dla Polski i Europy" oraz konkursu recytatorskiego Poezji Adama Mickiewicza i Josefa von Eichendorffa w II LO. Jej zaangażowanie uwidoczniło się również podczas spotkań historycznych "pomniki ziemi raciborskiej" oraz w trakcie realizacji projektu UE pt: "Zapomniana historia Żydów na Raciborszczyźnie oraz wielu innych wystaw i wernisaży artystów.

Statuetkę Wolontariusz Roku 2011 w kategorii sportu zdobył Pan Piotr Morka, v-ce Prezes UKS Victoria oraz trener sekcji lekkiej atletyki w klubie MKS – SMS Victoria a także wieloletni nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi. Dzięki jego aktywności, już na stałe w kalendarz naszych lokalnych imprez wpisał się Raciborski Bieg Profilaktyczny, którego celem jest propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Jako osoba działająca z wielką determinacją, uporem i otwartością na wszelkie nowe pomysły, które prowadzą do podjęcia zdrowego , sportowego stylu życia – sprawił , że bardzo dużą popularnością cieszy się akcja "Polska Biega" oraz "Bieg bez granic". Jest to człowiek dobrze zorganizowany, realizuje się w działaniu. Swoim przykładem upowszechnia sportowy styl życia i aktywizuje, coraz to szerszą grupę ludzi, do zmiany sposobu życia.

 

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here