Raciborski Sanepid będzie miał oko na palaczy

0

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu rozpoczęła realizację projektu, który ma na celu poprawę egzekwowania postanowień znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.Projekt "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” realizowany jest przez wszystkie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, również przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Raciborzu. Projekt ma na celu poprawę egzekwowania i wzrost przestrzegania postanowień znowelizowanej w 2010 roku ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych poprzez m.in. monitoring przestrzegania zakazu palenia, jednolite oznakowanie stref bezdymnych oraz kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz skutkach zdrowotnych biernego i czynnego palenia.

W ramach projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”, którego realizacja potrwa do 30 września 2013 roku, zorganizowane zostaną szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i Strażników Miejskich, odpowiedzialnych za egzekucję zapisów ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia i oznakowania stref bezdymnych. Na terenie powiatu raciborskiego przewiduje się nawiązanie współpracy m.in. z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu, Komendą Straży Miejskiej w Raciborzu, instytucjami administracji publicznej oraz mediami lokalnymi w celu wzmocnienia realizacji założeń projektu w obszarze ochrony ludzi przed niekorzystnym wpływem dymu tytoniowego. Współpraca będzie prowadzona w ramach tzw. lokalnej koalicji, organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu.

- reklama -

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here