Rafamet: Wyniki lepsze od zakładanych

0

W czwartym kwartale 2011 r. Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. jak i cała Grupa Kapitałowa wypracowały znacznie lepsze wyniki finansowe niż w analogicznym okresie 2010 r. Dużo lepsze od zakładanych są także prognozy wyników finansowych za cały 2011 r.

– Pomimo kryzysu wyniki są bardzo dobre, zarówno dla Spółki jak i całej Grupy. Z nawiązką zrealizowaliśmy to, co założyliśmy – komentuje E. Longin Wons, prezes zarządu RAFAMET S.A., nawiązując do niedawno skorygowanej prognozy wyników finansowych Spółki za 2011 r. Przewiduje ona zysk netto w wysokości 6 mln zł, co stanowi wzrost o 33,3 proc., wobec zakładanych wcześniej 4,5 mln zł. Podstawą korekty wielkości zysku netto jest m.in. wyższa wycena długoterminowych kontraktów produkcyjnych wynikająca z kształtowania się kursów walutowych.

- reklama -

 

RAFAMET S.A.:
Wartość przychodów ze sprzedaży RAFAMET S.A. w IV kwartale 2011 r. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła 29,285 mln zł, narastająco za 2011 r. 86,807 mln zł, co stanowi wzrost sprzedaży o 18,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. Udział Spółki w wartości sprzedaży Grupy Kapitałowej za 2011 r. (po uwzględnieniu wyłączeń) wyniósł 81,5 proc. Większą część swoich przychodów RAFAMET S.A. zrealizował na rynkach zagranicznych. W 2011 r. sprzedaż (zaliczona z kontraktów długoterminowych) na te rynki wyniosła 51,7 mln zł, co stanowi 60 proc. ogółu sprzedaży. Największymi kontrahentami zagranicznymi dla RAFAMET S.A. były w minionym okresie tureckie firmy,  dla których  sprzedaż wyrobów i usług oszacowana została według stopnia zaawansowania na poziomie 12,126 mln zł, co stanowi 14,2 proc. sprzedaży ogółem Spółki.

Największym krajowym kontrahentem w 2011 r. była firma PKP Cargo o wartości sprzedaży 18,415 mln zł. Podstawową grupą asortymentową sprzedawaną przez Spółkę w omawianym okresie były obrabiarki i urządzenia, mające 73,6 proc. udziału w całości sprzedaży produktów.

 

Grupa Kapitałowa:
Grupa Kapitałowa RAFAMET za IV kwartał 2011 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 1,350 mln zł a narastająco za  2011 r. 3,120 mln zł.

Na dodatni wynik Grupy  miało wpływ osiągniecie zysku netto RAFAMET S.A. w wysokości 5,955 mln zł narastająco, który został w konsolidacji pomniejszony o stratę netto uzyskaną przez spółkę zależną w wysokości 3,096 mln zł. narastająco.

W IV kwartale 2011 r. Grupa Kapitałowa (po uwzględnieniu wzajemnych wyłączeń) osiągnęła  przychody ze sprzedaży w wysokości 34,923 mln zł, a  narastająco za  2011 r. 106,484 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. wzrosły o 19,704 mln zł. Sprzedaż w Grupie podlegająca wyłączeniu wyniosła 7,674 mln zł.  W IV kwartale 2011r. Grupa  wypracowała zysk na sprzedaży w wysokości 1,029 mln zł.  

Na wynik finansowy Grupy w 2011 r. wpływ miało osłabienie się waluty krajowej w stosunku do euro (w ujęciu rok do roku), co w efekcie dało wysoką wycenę kontraktów długoterminowych oraz dodatnią wycenę należności handlowych wyrażonych w walucie krajowej.

 

AM

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here