Od poniedziałku wracają kontrole na granicach

0

Do 1 lipca w związku z EURO 2012 zostanie przywrócona kontrola na granicy z Czechami, m.in. na przejściach w Chałupkach czy Pietraszynie. Strażnicy zapowiadają jednak, że kontrole nie będą uciążliwe dla mieszkańców.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu informuje, że od 4 czerwca do 1 lipca zostanie przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej UE z Republiką Czeską. Jest ona jednym z elementów systemu bezpieczeństwa, którego celem jest zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu EURO 2012.

- reklama -

 

Śląski Oddział Straży Granicznej informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, w okresie od 4 czerwca do 1 lipca 2012 r. zostanie przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej UE z Republiką Czeską, a także z Republiką Słowacką, z Republiką Federalną Niemiec i z Republiką Litewską oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen. Przywrócenie kontroli jest jednym z elementów systemu bezpieczeństwa, którego celem jest zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Wraz z przywróceniem kontroli zmienią się tymczasowo zasady przekraczania granicy wewnętrznej UE.

 

Zgodnie z rozporządzeniem przekraczanie granicy wewnętrznej, po przywróceniu kontroli granicznej, będzie możliwe w wyznaczonych przejściach granicznych. Ich wykaz wraz z umiejscowieniem (zasięgiem terytorialnym), rodzajem dozwolonego ruchu oraz czasem otwarcia (całodobowo) znajduje się w załączniku do rozporządzenia. Na odcinku granicy z Republiką Czeską jest 120 miejsc przekraczania granicy. 61 z tych miejsc znajduje się na odcinku działania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej tj. na terenie woj. śląskiego i opolskiego (lista poniżej). Są to byłe drogowe i kolejowe przejścia graniczne, przejścia małego ruchu granicznego i przejścia na szlakach turystycznych. W każdym z tych przejść należy liczyć się z możliwością dokonania kontroli przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kontrola będzie wyglądała jednak inaczej niż na granicy zewnętrznej UE. Prowadzona będzie w sposób wyrywkowy – wobec wytypowanych pojazdów i osób oraz w wytypowanych przejściach granicznych. Decyzja o miejscu i czasie kontroli oraz jej zakresie, będzie podejmowana przez Straż Graniczną w oparciu o analizę ryzyka, wyniki prowadzonego rozpoznania oraz informacje przekazywane przez służby innych państw. Czynności kontrolne realizowane będą przez mobilne patrole Straży Granicznej wykorzystujące pojazdy służbowe wyposażone m.in. w przenośne urządzenia dostępowe do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji materiałów wybuchowych i narkotyków, urządzenia do kontroli radiometrycznej. Kontrole odbywać się będą w odpowiednio wydzielonych i oznakowanych miejscach, w sposób nieuciążliwy dla podróżnych, gwarantujący niezakłócony i płynny ruch graniczny, a zarazem tak, aby zrealizować cele kontroli – przede wszystkim przeciwdziałać wjazdowi na terytorium Polski osób mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przypadku ujawnienia (ustalenia) takich osób, Straż Graniczna będzie mogła nie zezwolić na wjazd do Polski, wydając stosowne decyzje administracyjne o odmowie wjazdu.

 

Zgodnie z rozporządzeniem kontrola graniczna, oprócz granic lądowych, zostanie też przywrócona tymczasowo na lotniskach stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen. Rozporządzenie wymienia 19 takich lotnisk, w tym Katowice-Pyrzowice. Tam kontroli granicznej mogą zostać poddani podróżni z wytypowanych lotów Schengen.

 

Obywatele Unii Europejskiej (w tym obywatele Polski) będą mogli przekraczać granicę wewnętrzną na podstawie dokumentu poświadczającego tożsamość i obywatelstwo tj. paszportu lub dowodu osobistego. Natomiast pozostali podróżni – obywatele państw trzecich korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, będą zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty poświadczające prawo do legalnego pobytu i przejazdu przez terytorium państw strefy Schengen i Polski.

 

Możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej wynika z art. 23 kodeksu granicznego Schengen – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15.03.2006 roku ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice wewnętrzne strefy Schengen. Dokument ten (tytuł III, art. 28; tytuł II) reguluje zasady przekraczania granicy wewnętrznej UE i prowadzenia kontroli granicznej w przypadku jej przywrócenia (tekst kodeksu granicznego Schengen na stronie www.slaski.strazgraniczna.pl w zakładce EURO 2012).

 

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH NA ODCINKU DZIAŁANIA ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ, KTÓRE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM SĄ WYZNACZONE DO PRZEKRACZANIA POLSKO-CZESKIEJ GRANICY PAŃSTWOWEJ NA CZAS PRZYWRÓCENIA KONTROLI GRANICZNEJ:

WOJ. ŚLĄSKIE:

Przejścia drogowe:

1. Jaworzynka

2. Jasnowice

3. Stożek

4. Beskidek

5. Leszna Górna

6. Puńców

7. Cieszyn – Cesky Tesin

8. Cieszyn – Chotebuz

9. Kaczyce Górne

10. Marklowice Górne

11. Gołkowice

12. Łaziska

13. Gorzyczki

14. Olza

15. Chałupki – Bohumin

16. Nowe Chałupki – Bohumin

17. Chałupki – Silherovice

18. Rudyszwałd

19. Tworków

20. Owsiszcze

21. Bolesław

22. Borucin

23. Krzanowice- Chuchelna

24. Krzanowice – Strahovice

25. Pietraszyn

26. Gródczanki

Przejścia kolejowe:

1. Cieszyn

2. Zebrzydowice

3. Chałupki

Przejścia na szlakach turystycznych:

1. Jaworzynka – Trójstyk

2. Istebna

3. Stożek – Wielki Stożek

4. Wielka Czantoria

5. Wielka Czantoria – Nydek

6. Cisownica

7. Kaczyce Dolne

8. Jastrzębie – Ruptawa

9. Skrbeńsko

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here