Właściciel Rafako daje wierzycielom czas do namysłu

Nadzw. Walne Zgromadzenie PBG SA zarządziło przerwę w obradach. O przerwę wnioskował Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz PBG. Ma ona dać wierzycielom więcej czasu na przeanalizowanie aktualnych propozycji układowych.

Główny akcjonariusz PBG SA w upadłości układowej, od początku procesu restrukturyzacji aktywnie uczestniczy w tym procesie i dąży do jak najszybszego zawarcia porozumienia spółki z wierzycielami. Zdecydował jednak, że dodatkowe trzy tygodnie są potrzebne, by wierzyciele mieli czas na uzgodnienie finalnego stanowiska i zakończenie prac związanych z przystąpieniem do podpisania umowy restrukturyzacyjnej.

- reklama -

 – Jesteśmy gotowi poczekać z podejmowaniem uchwał Walnego Zgromadzenia do chwili, gdy uzyskamy pewność, że wszystkie istotne kwestie dla restrukturyzacji spółki zostaną właściwie odzwierciedlone w uchwałach – powiedziała Kinga Banaszak Filipiak, wiceprezes zarządu PBG. Zdaniem zarządu spółki, proces restrukturyzacji i prace nad układem zmierzają w dobrym kierunku a na podstawie rozmów z wierzycielami można wnioskować o ogólnym poparciu dla zaproponowanych warunków restrukturyzacji.

Dodatkowy czas planujemy przeznaczyć na ustalenie szczegółów układu i dalsze rozmowy o umowie restrukturyzacyjnej – dodała Kinga Banaszak-Filipiak. Czekamy na pojawienie się wspólnej reprezentacji wierzycieli, która mogłaby prowadzić negocjacje w sposób zorganizowany. Zależy nam, by nasze uzgodnienia z wierzycielami znalazły pełne odzwierciedlenie w uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Jednym z istotnych elementów jest teraz dla spółki rozwiązanie kwestii nowego finansowania. W zależności od postępu rozmów i kalendarza spraw w Sądzie Upadłościowym, spółka dopuszcza możliwość weryfikacji założenia warunkowego uzyskania finansowania przed głosowaniem nad układem i przełożenie tych rozmów po głosowaniu.

 

Obrady mają zostać wznowione 21 października.

 

publ. /ps/

 

 ———————————————

 

zobacz także:

 

P. Mortas: Rafako najtrudniejsze czasy ma już za sobą

– Gdybym mógł cofnąć czas, drugi raz zrobiłbym to samo i przejął raciborski zakład – napisał w liście do załogi Rafako z okazji Dnia Energetyka Jerzy Wiśniewski, zaś Paweł Mortas zapewniał, że od tej pory będzie tylko lepiej.

 

 

Tragiczne wyniki Rafako. Przychody spadły o prawie 100 proc.

Grupa PBG podliczyła zyski i straty za pierwsze półrocze 2013 roku. Wyniki finansowe grupy Rafako wcale nie napawają optymizmem. Przychody zakładu były niższe aż o 365 mln zł niż w pierwszym półroczu 2012 roku.

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here