PUP będzie profilował bezrobotnych

4

Indywidualni doradcy pomogą bezrobotnym. Stworzą oni każdemu profil: osoby aktywnej, wymagającej wsparcia, albo zagrożonej wykluczeniem społecznym – informuje PUP w Raciborzu.

Powiatowy Urząd Pracy w świetle nowych przepisów niezwłocznie po rejestracji osoby bezrobotnej ma obowiązek ustalić profil pomocy, który zawierać będzie właściwy, ze względu na jej potrzeby, zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- reklama -

Osobom pozostającym w ewidencji osób bezrobotnych przed wejściem w życie zmian w ustawie profil pomocy zostanie ustalony do 31 grudnia 2014.

Informacje niezbędne do określenia profilu pomocy urząd pracy uzyskuje z danych dostępnych w karcie rejestracyjnej osoby bezrobotnej oraz na podstawie wywiadu, który zostanie przeprowadzony przez doradcę klienta. Następnie pozyskane informacje zostaną przetworzone, z wykorzystaniem narzędzia do profilowania pomocy dla bezrobotnych.

Przy ustalaniu profilu urząd dokonuje analizy sytuacji osoby bezrobotnej i jej szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę:

    Oddalenie od rynku pracy, czyli czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy,
    Gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące na potrzebę i chęć do podjęcia pracy.

Ustawodawca wprowadza trzy profile:

I profil pomocy, przewidziany dla osób aktywnych

II profil pomocy, przewidziany dla osób wymagających wsparcia

III profil pomocy dla osób oddalonych od rynku pracy

 

Do każdego doradcy klienta będą przyporządkowane osoby bezrobotne wg pierwszej litery ich nazwiska.

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm./
    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy /Dz. U. z 2014r., poz. 667/
    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r.w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego /Dz. U. z 2014r., poz. 631/

 

publ. /ps/

 

 ——————————————————

 

zobacz także:

 

Nie ma pracownika? A może nikt go nie chce…

Pracodawcy narzekają, że na rynku brak doświadczonych pracowników. Tymczasem pracownicy 50+ odsyłani są z kwitkiem.

 

- reklama -

4 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here