Katowice porządkują gospodarkę wodno-ściekową dzięki POIiŚ

0

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na realizację projektu dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej w Katowicach.

 4 lipca 2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przekazano Beneficjentowi Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach”. Potwierdzenie Panu Andrzejowi Gutowi, Prezesowi Zarządu Katowickich Wodociągów S.A., wręczył Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Adam Liwochowski.

- reklama -

Wartość projektu ogółem wynosi blisko 18 mln zł, a kwota udzielonej dotacji z UE to ok. 6,5 mln zł. W ramach projektu powstanie 0,7 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowane zostanie ponad 3 km istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowana zostanie również sieć wodociągowa o długości ponad 6 km. Do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie ponad 940 osób.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach” to dwudziesty projekt dofinansowany ze środków UE, którego realizację koordynować będzie WFOŚiGW w Katowicach, który pełni rolę Instytucji Wdrażającej w ramach systemu wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 dla działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

/p/

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here