Mieszkańcy zdecydowali na co przeznaczą fundusz sołecki

0

Zakończyły się zebrania wiejskie w gminie Nędza. Mieszkańcy zdecydowali na nich na co w przyszłym roku przeznaczą środki z funduszu sołeckiego.

 

- reklama -

Z budżetu Gminy Nędza dla przyszłorocznych funduszy sołeckich wyodrębniono ponad 140 tys. zł. – Fundusz sołecki to taka forma budżetu obywatelskiego, o który walczą mieszkańcy wielu, także dużych miast. Mamy świadomość, że fundusz sołecki w jakiś sposób pobudza społeczną aktywność mieszkańców, że środki z funduszu wspierają lokalne inicjatywy, że pobudzają mieszkańców do działania na rzecz swojej wsi. A o to przecież nam chodzi, o aktywnych mieszkańców, o to, by czuli, że mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich miejscowości. A co również ważne, wspólne podejmowanie decyzji jest wielką lekcją demokracji. Dysponowanie wydzielonym mniejszym funduszem podnosi świadomość na temat większego budżetu-budżetu gminy, jego konstrukcji i dzielenia środków. Uświadamia obywatelom, że nie jest z gumy i że nie wszystkie plany można zrealizować od razu – mówi wójt Nędzy Anna Iskała.

Przy pomocy funduszu sołeckiego mieszkańcy poprawiają warunki życia w swojej wsi, wspólnie działają, wspólnie myślą o przyszłości swojego miejsca życia.

Na przyszłoroczny fundusz sołecki Gmina Nędza wyodrębniła z budżetu gminy ponad 140 tys. zł. Mieszkańcy każdego z sołectw podczas wrześniowych zebrań wiejskich zdecydowali na co chcą przeznaczyć swoją część funduszu.

W Górkach Śląskich w przyszłym roku z funduszu sołeckiego powstanie parking wraz z odwodnieniem przy ul. Nowej znajdującej się tuż przy kościele. Na tę inwestycję mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć pełną pulę przyszłorocznego funduszu czyli 24.297,00 zł.

Sołectwo Zawada Książęca miało do rozdysponowania w ramach funduszu 23.811,06 zł. Mieszkańcy zdecydowali o: wyposażeniu siłowni w LKS (około 8.700 zł), zakupie dwóch bramek treningowych dla LKS (około 4.500 zł), zakupie drzwi antywłamaniowych do LKS (około 3.800 zł), remoncie motopompy wykorzystywanej przez OSP (około 811 zł), remoncie dróg polnych (około 6.000 zł).

W Szymocicach kwota 11.929,83 zł zostanie przeznaczona na: rozbiórkę starego pieca kuchennego i budowę nowego w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Gliwickiej (około 7.500 zł), zakup paliwa i oleju do kosiarki (około 429 zł), zakup składanych drzwi rozdzielających salę w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. Gliwickiej (około 4.000 zł).

16.060,32 zł – taką kwotę do rozdysponowania mają Ciechowice. Mieszkańcy zdecydowali, że środki przeznaczą na: wyposażenie siłowni w LKS w Zawadzie Ks. (około 2.000 zł), wyposażenie kuchni  w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej w Ciechowicach (około 2.500 zł), zakup stołów do budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej w Ciechowicach (2.400 zł), modernizację placu zabaw przy ul. Raciborskiej oraz zakup nowych urządzeń zabawowych (około 9.100 zł).

Mieszkańcy Łęgu swoją część funduszu sołeckiego – dokładnie 15.574,38 zł przekażą na: wyposażenie siłowni w LKS w Zawadzie Ks. (około 2.500 zł) oraz remont ul. Polnej w Łęgu (około 13.000 zł), resztę kosztów pokryje Gmina.

Trzy sołectwa: Łęg, Ciechowice i Zawada Książęca, zdecydowały o partycypacji we wspólnej inwestycji w LKS w Zawadzie Ks., w tym wyposażeniu siłowni w obiekcie. Z urządzeń będą korzystać mieszkańcy wszystkich trzech miejscowości. W sumie na LKS w przyszłym roku pójdzie z funduszy sołeckich 21.500 zł.

W Babicach cała kwota przyszłorocznego funduszu pójdzie na poszerzenie wjazdu z ul. Rudzkiej na ul. Arki Bożka. To odcinek gdzie zdarza się, że muszą się wyminąć autobus z ciężkim sprzętem rolniczym, więc poszerzenie drogi na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Mieszkańcy sołectwa Nędza kwotę 24.297,00 zł przeznaczą w przyszłym roku na: doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej (około 9.900 zł), zakup podestu do namiotu (około 8.000 zł), zakup kompresora na potrzeby OSP w Nędzy (około 2.500 zł), remont odnogi ul. Mickiewicza (około 3.800 zł).

Fundusz sołecki jest wyodrębniony z budżetu gminy – ma służyć przedsięwzięciom poprawiającym życie mieszkańców. Jego wysokość zależy głównie od liczby mieszkańców danego sołectwa. O tym, co w danym roku zostanie zrealizowane z funduszu, decydują sami mieszkańcy.

/gmina Nędza/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here