Rok 2015 w powiecie raciborskim rokiem Mieszka Plątonogiego

0

Rada powiatu zamierza szerzyć wiedzę na temat życia i dokonań raciborskiego Piasta.

 

- reklama -

 

Uchwała o ustanowieniu roku 2015 "Rokiem Księcia raciborskiego Mieszka IV Laskonogiego" pojawiła się w programie ostatniej w tej kadencji sesji rady powiatu. W jej uzasadnieniu czytamy:

 

Książę raciborski i krakowski Mieszko IV Laskonogi (ok. 1142-1211), syn księcia Władysława II Wygnańca, wnuk księcia Bolesława Krzywoustego, był twórcą księstwa raciborskiego, panem na Krakowie, dzielnicowym władcą Polski. Jako władca ziem nad górną Odrą dał się poznać jako dobry gospodarz – zapoczątkował osadnictwo miejskie, rozwijał górnictwo kruszcowe oraz handel. Był dobrodziejem Kościoła. Fundował i wspierał klasztory. W grodzie w Raciborzu, gdzie najczęściej przebywał, działała książęca mennica. W 1210 roku, jako najstarszy żyjący potomek Krzywoustego, objął władzę wielkoksiążęcą w Krakowie, stając się władcą senioralnym w państwie Piastów. Po śmierci w 1211 roku został pochowany w kościele katedralnym na Wawelu.

W 2011 r. obchodzono rocznicę 800-lecia śmierci księcia Mieszka. Po dokonaniu rewaloryzacji obiektów Zamku Piastowskiego w Raciborzu i adaptacji na cele Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej uzasadnione i naturalne jest zintensyfikowanie działań propagujących postać Księcia raciborskiego i krakowskiego Mieszka IV Laskonogiego bezpośrednio związanego z tym miejscem.

Podjęto już w tym celu szereg przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, m.in.: zorganizowano uroczystą Mszę św. w Katedrze Wawelskiej, wykonano pamiątkowe medale okolicznościowe z podobizną Księcia. Ogłoszenie roku 2015 „Rokiem Księcia raciborskiego Mieszka IV Laskonogiego” przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat życia i dokonań Księcia raciborskiego Mieszka IV Laskonogiego, wzmocnienia poczucia więzi społeczności lokalnych z własnym regionem i pozwoli na organizowanie kolejnych różnego typu przedsięwzięć, w szczególności wmurowanie kamienia węgielnego pod przyszły pomnik Księcia raciborskiego Mieszka IV Laskonogiego oraz organizację konkursów, prelekcji i wystaw poświęconych osobie księcia Mieszka.

Fragment kazania Kardynała Dziwisza podczas mszy św. w katedrze na

Wawelu podczas której wspominano Mieszka Plątonogiego. 

 

oprac. /ps/

 

 —————————————————————–

 

zobacz także:

 

Morze sztandarów przed Królewską Katedrą na Wawelu świadczyło, że dla Raciborza była to niezwykle ważna uroczystość. Zobacz zdjęcia.

 

 

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here