Innowacyjna lekcja języka angielskiego

0

17 listopada w Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu przeprowadzona została innowacyjna lekcja otwarta, podczas której nauczyciele mieli okazję przyjrzeć się pracy z zastosowaniem oceniania kształtującego. Jest to forma sprawdzania umiejętności uczniów, która staje się coraz popularniejsza w szkołach.Zajęcia z języka angielskiego w klasie I a przygotowała i przeprowadziła pani Bożena Ploszka. Lekcja poświęcona była doskonaleniu umiejętności komunikowania się, tym razem uczniowie skupili się na tworzeniu i prezentowaniu dialogów dotyczących pomysłów na spędzanie wolnego czasu i odwiedzanie ciekawych miejsc. W trakcie zajęć pani Bożena Ploszka wprowadziła ocenianie kształtujące, na które składają się: jasne i zrozumiałe dla ucznia określenie celu lekcji, podanie kryteriów oceny, wskazanie mocnych stron wykonanego zadania, zwrócenie uwagi na to, co wymaga poprawy oraz wyjaśnienie, jak tej poprawy dokonać. Istotną rolę w ocenianiu kształtującym odgrywa także samoocena i ocena koleżeńska, dzięki której uczniowie pomagają sobie nawzajem, rozbudowując tym samym swoją wiedzę i umiejętność współpracy.


Wszystkie te elementy zostały zastosowane podczas lekcji i zaprezentowane nauczycielom. Zaangażowanie uczniów w wykonywanie zadań, otwartość i aktywność jednoznacznie pokazały, że odpowiada im taka forma pracy i informacji o tym, co już opanowali, a nad czym jeszcze powinni popracować.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here