Zaprzysiężenie Mirosława Lenka na Prezydenta Miasta Racibórz

15

Prezydent po ślubowaniu wygłosił krótkie przemówienie otwarcia, w którym podtrzymał obietnice dialogu ze środowiskami, które nie należą do jego zaplecza politycznego.

Za nami ślubowanie Prezydenta Miasta Racibórz. W obecności nowo wybranych radnych i komisarza wyborczego Jana Cieślaka Mirosław Lenk złożył przysięgę prezydencką. Powtarzając rotę przysięgi zobowiązał się do działania na rzecz miasta i jego mieszkańców oraz aktywności w granicach zakreślonych przez prawo. Sesja, na której zaprzysiężono Mirosława Lenka na kolejną kadencję nie ograniczyła się jednak wyłącznie do prawnie wiążącej ceremonii oraz przegłosowania uchwały o wysokości pensji szefa magistratu.

- reklama -

 

Prezydent po wygłoszeniu ślubowania powtórzył deklaracje wyborcze, wskazał na konieczność budowania konsensusu pomiędzy rozmaitymi formacjami w radzie i zapowiedział, że jest otwarty na propozycje również tych radnych, którzy nie należą do jego zaplecza politycznego. Przynajmniej pierwsze posunięcia wskazują, że nie są to jedynie deklaracje.

 

 

 Rota przysięgi Prezydenta Miasta Racibórz.

 

W swoim krótkim przemówieniu otwarcia zaproponował radnym, którzy nie należą do jego formacji możliwość korzystania z sali urzędu, przekazał do realizacji pomysł radnego Leszka Szczasnego dotyczący godzin otwarcia lodowiska i niezwykle koncyliacyjnie wypowiedział się co do sztandarowego pomysłu "Naszego Miasta" w kwestii zapisu audiowizualnego przebiegu obrad rady. Sesja zakończyła się apelem radnej RSS Nasze Miasto skierowanym do radnych "Razem dla Raciborza", by wzięli udział w projekcie "Szlachetna Paczka/

/l/

- reklama -

15 KOMENTARZE

 1. Prezydent Mirosław Lenk zarabia maksymalną stawkę od ośmiu lat. Dziś również zgodzili się na nią radni. Pensja zasadnicza to 6000 zł, dodatek funkcyjny 2100 zł, dodatek specjalny ………3065, wysługa lat 1200 zł. Zdaniem odrębne zgłosił najmłodszy radny Michał Woś z Ostroga, student prawa. Wskazał, że to wynagrodzenie równe prezydentom większych miast, Katowic czy Rybnika. Jego zdaniem, władza wykonawcza w Raciborzu nie powinna być lepiej wynagradzana od władzy sądowniczej. Woś dodał, że mniejszy zarobek ma prezes sądu.
  KTO I ZA CO PRZYDZIELIŁ DODATEK , KTÓRY JEST POWYŻEJ 1/2 – U P O S A Ż E N I A!
  TAK PO SKUBIE ZWYCZAJNYCH OBYWATELI – PODATNIKÓW

 2. ….prezydentowi NIE NALEŻY SIĘ DODATEK SPECJALNY ponieważ przepis dokładnie określa kto i za co może go otrzymać, oto przepis:
  W myśl art. 36 ust. 5 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) – dalej cytowana jako „u.p.s.” pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Przepis ten umożliwia przyznanie dodatku specjalnego na określonych w nim zasadach każdemu pracownikowi samorządowemu, niezależnie od podstawy zatrudnienia, za wyjątkiem wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty i marszałka województwa, do których zastosowanie ma art. 36 ust. 3 u.p.s.

 3. . 36 ust. 5 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) – dalej cytowana jako „u.p.s.” pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Przepis ten umożliwia przyznanie dodatku specjalnego na określonych w nim zasadach każdemu pracownikowi samorządowemu, niezależnie od podstawy zatrudnienia, za wyjątkiem wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty i marszałka województwa, do których zastosowanie ma art. 36 ust. 3 u.p.s.

 4. [color=#606060; font-size: 12px]no jak zwykle……..[/color]
  [color=#606060; font-size: 12px]na wybory nie chodzita[/color]
  [color=#606060; font-size: 12px]potem znowu marudzita[/color]
  [color=#606060; font-size: 12px]a że konkret żaden[/color]
  [color=#606060; font-size: 12px]a że taki nasz binbladen[/color]
  [color=#606060; font-size: 12px]może w koncu czas na refleksję[/color]
  [color=#606060; font-size: 12px]dajecie mu mandat i dużą pensję[/color]
  [color=#606060; font-size: 12px]ale nie rozliczacie przy urnie[/color]
  [color=#606060; font-size: 12px]wychodzi jak zwykle szumnie – durnie[/color]

 5. Wklejasz przepis a nie czytasz, wyraźnie pisze, że nie dotyczy to wójtów, prezydentów itd, Tylko pracowników samorządowych. doczytaj ustawę dalej.

 6. Czytam ,czytam, jeden przepis zaprzecza drugiemu, ponieważ najpierw zostaje.. wybrany , potem jest spisana u m o w a o pracę
  W JAKIM PRZYPADKU JEST UMOWA O PRACĘ BEZ ….UPRZEDNIEGO WYBORU?

 7. W myśl art. 36 ust. 5 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) – dalej cytowana jako „u.p.s.” pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Przepis ten umożliwia przyznanie dodatku specjalnego na określonych w nim zasadach każdemu pracownikowi samorządowemu, niezależnie od podstawy zatrudnienia, za wyjątkiem wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty i marszałka województwa, do których zastosowanie ma art. 36 ust. 3 u.p.s.

  Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego określa pracodawca w regulaminie wynagradzania (art. 39 ust. 2 pkt 2 u.p.s.), w tym mieści się także ustalenie maksymalnej wysokości takiego dodatku. Jednak regulamin wynagradzania ustala się tylko dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co wynika z art. 39 ust. 1 u.p.s. Nie dotyczy on pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru (członków zarządu powiatu i województwa) ani pracowników zatrudnionych na podstawie powołania (zastępców wójta, burmistrza, prezydenta miasta, skarbników jednostek samorządu terytorialnego).

 8. Z prezydentem nawiązywany jest stosunek pracy z wyboru na czas określony. Te przepisy co podajesz jego nie dotyczą, to dla zatrudnionych urzędników. Prezydent dodatek specjalny może mieć art 36 ust. 3 – to określa – że przysługuje. Odrębne są przepisy dla zatrudnianych urzędników a inne dla z wyboru.

 9. do ?? … no dobra może i formalnie ok , ale czy moralnie ok? No bo tak z czystym sumieniem czy Pan Burmistrz zasłużył na maksa.? Czy to były wybitne kadencje, które zasłużyły na ocenę celującą , bo tak rozumiem najwyższe możliwe wynagrodzenie ? I czy to normalne, że opozycja nie jest przeciw ? Nie słyszałem apelu Pana R. nawiększego moralisty tego miasta .. który za Olkiem F. powinien krzyknąć ..” że nie uchodzi, Mirku, nie uchodzi ” ..znaczy apel był ale nie o tym, nie o tym, tylko o sobie i hejtach… A jak by dostał 9500 brutto to nie przeżyłby do pierwszego ? Ludzie .. wy naprawdę straciliście kontakt z rzeczywistością…

 10. Zal tyłki Wam ściska, a prawad jest taka, że ten człowiek był jedyną sznasą dla Raciborza. Dajcie sobie spokój z tą żółcią, która Was zalewa i weźcie się lepiejndo swojej roboty, żeby Was Lenk ze sanowisk nie powylewał.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here