Stop zbędnym kosztom! Parę stołków mniej, 500 tys oszędności

11

Dawid Wacławczyk w imieniu opozycji radzi jak oszczędzić na rozbudowanym w stylu bizantyjskim samorządzie powiatowym. Zwłaszcza w perspektywie strajku pielęgniarek.

 

- reklama -

 

Jak napisał do nas Dawid Wacławczyk (radny powiatowy, szef opozycji w radzie powiatu):

 

Zgodnie z naszym programem wyborczym (ograniczanie wydatków samorządowych) i realizując zobowiązanie jakie podjęliśmy wobec wyborców w trakcie kampanii wyborczej (spotkanie z wyborcami w dniu 27 listopada br.), pragnę poinformować, iż w dniu wczorajszym, w biurze Rady Powiatu Raciborskiego została złożona uchwała w sprawie zmiany w statucie powiatu. Efektem tych zmian ma być:

– zmniejszenie składu Prezydium Rady do 2 osób (rezygnacja z funkcji drugiego wiceprzewodniczącego)
– zmniejszenie liczby członków zarządu powiatu z 5 do 3 osób
– połączenie ze sobą komisji stałych Rady, tak by zamiast obecnych 6, zaczęły funkcjonować 4

Pod wzorem uchwały podpisanych jest 9 radnych, którzy kandydowali z listy "Prawa i Sprawiedliwości" a będących członkami i sympatykami PiS-u oraz RSS Nasze Miasto

Treść projektu uchwały, szczegółowe uzasadnienie i wykaz oszczędności jakie przyniesie wprowadzenie w/w zmian znajduje się w załączniku.

Zgodnie z ustaleniami z Przewodniczącym Rady Powiatu Raciborskiego,projekt w/w uchwały wejście pod obrady komisji i znajdzie się w programie sesji styczniowej.

U z a s a d n i e n i e

Kadencja Rady Powiatu Raciborskiego 2010 – 2014 wykazała w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że przy poprzednim jak i obecnym Przewodniczącym Rady stanowisko drugiego wiceprzewodniczącego jest całkowicie zbędne. Nie zdarzyło się aby kiedykolwiek zaszła konieczność jego zastępowania w prowadzeniu obrad przez drugiego zastępcę bądź udzielania mu niezbędnej pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków.
        
Nieuzasadnione podnoszenie kosztów funkcjonowania samorządu poprzez „rozdawanie diet” to zjawisko negatywne i niekorzystne z punktu widzenia obywateli, którzy oczekują od władz sprawnego rządzenia i szukania oszczędności, nie zaś tworzenia fikcyjnych stanowisk politycznych, których koszty funkcjonowania ponoszą podatnicy.  
        
Koszty utrzymania dodatkowego stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego za okres kadencji to kwota ok. 86 476,80 zł (przy założeniu 48 sesji w ciągu kadencji wg stawek z ostatnich lat), co zważywszy na budżet Powiatu Raciborskiego jest kwotą znaczną, tym bardziej kiedy zważy się ekwiwalentność obowiązków w stosunków do kosztów na wspomnianym stanowisku. Przy obecnej ilości zadań naszego powiatu i jego kondycji finansowej – nie ma potrzeby wydatkowania takiej kwoty na stanowisko, które jest zdaniem projektodawców absolutnie zbędne.

Mając na uwadze obłożenie pracą merytoryczną, czas poświęcony na obrady i ilość zadań stojących przed poszczególnymi stałymi Komisjami Rady Powiatu Raciborskiego, w pełni uzasadnione jest zmniejszenie ich ilości poprzez połączenie ze sobą komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska (rolnictwo stanowi wszak dziedzinę gospodarki), a także komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa (zakres tematyczny tych komisji jest ze sobą w znacznej części powiązany, a wspólne obrady będą skutkować lepszym i skuteczniejszym rozwiązywaniem konkretnych problemów).
        
Nie bez znaczenia pozostają koszty diet dla Przewodniczących dwóch Komisji które w poprzedniej kadencji generowały kwoty po 86 476,80 zł dla każdego z nich, co daje kolejną kwotę niespełna 172 953,60 zł.

Tak małym powiatem jakim jest powiat raciborski (stosunkowo mała liczba szkół podległych powiatowi, placówek opiekuńczych, jeden szpital, podstawowa opieka zdrowotna sprywatyzowana, znaczna liczba urzędników, którzy są kierowani przez odpowiedzialnych kierowników oraz naczelników, stosunkowo niewielki budżet i liczba mieszkańców) z powodzeniem może kierować Zarząd ograniczony do liczby 3 osób tj. Starosty, Wicestarosty i jednego członka zarządu. Taki skład (3 os.) wystarcza np. do kierowania Miastem Racibórz, który posiada budżet stanowiący ponad 150% wartości budżetu Powiatu Raciborskiego i posiada o wiele więcej zadań do realizacji. Warto zauważyć, że politykę w powiecie powinna kształtować Rada Powiatu a nie Zarząd. Rezygnacja z 2 nieetatowych członków zarządu pozwoli zaoszczędzić kolejne 183 763, 20 zł za kadencję.
        
Łącznie wszystkie proponowane zmiany pozwolą na zaoszczędzenie kwoty co najmniej 443 193, 60 zł za kadencję, co jest kwotą niebagatelną zważywszy, że grozi nam strajk pielęgniarek, których słusznych pretensji nie ma z czego zaspokoić. Tworzenie stanowisk politycznych jest w obecnej sytuacji niezrozumiałe i nie znajduje akceptacji wśród społeczeństwa, które oczekuje,
iż Rada Powiatu Raciborskiego zacznie wprowadzać oszczędności począwszy od siebie.

Podpisano:

Winiarski Łukasz
Franciszek Marcol
Dawid Wacławczyk
Deńca Jan
Katarzyna Dutkiewicz
Szymon Bolik
Kusy Jan
Dominik Konieczny
Anna Wacławczyk

*********************************************************

P r o j e k t  u c h w a ł y (ma zostać złożona przed styczniową sesją)

 

UCHWAŁA nr …

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia…     

                 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego    

§ 1./ Na zasadzie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie                 powiatowym tekst jednolity / Dz. U. nr 1 poz. 1 z 2012 r. / w zw.  art. 14           ust. 1 i art.17 ust. 1 tej ustawy Rada Powiatu Raciborskiego uchwala co
        następuje :

a/ w § 5 pkt. 3) skreśla się słowo “wiceprzewodniczących” a wprowadza słowo „wiceprzewodniczącego”

b/ w § 9 ust. 1 statutu powiatu skreśla pkt. 3 i 4 a w to miejsce stanowi
             pkt. 3 który otrzymuje brzmienie: Komisja Rozwoju Gospodarczego,          Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Współpracy z Zagranicą          oraz skreśla pkt. 5 i 6 a w to miejsce stanowi pkt. 4 który otrzymuje
             brzmienie: Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,, Zdrowia i Spraw
        Społecznych

    c/ w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zakres działania komisji stałych
               wymienionych w pkt. 2 – 4 ustali rada w formie odrębnej uchwały

     g/ w § 55 ust. 1 statutu powiatu skreśla się słowa: „ pozostali członkowie w           liczbie 3 osób” i wpisuje się „jeden członek zarządu”

§ 2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w
        Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

oprac./ps/

- reklama -

11 KOMENTARZE

  1. [url=http://raciborz.naszemiasto.pl/artykul/ryszard-rudnik-nagroda-i-tak-nie-najwyzsza,2677026,art,t,id,tm.html]http://raciborz.naszemiasto.pl/artykul/ryszard-rudnik-nagroda-i-tak-nie-najwyzsza,2677026,art,t,id,tm.html[/url]
    no i z tym chyba tez cos trzeba zrobić

  2. Dobry pomysł .To samo powinno się zrobić w mieście zlikwidować stanowisko jednego wice prezydenta.Kiedy taka ustawę złoży pani Anna R. ? Kiedy powiat zacznie coś robić w zakresie komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa dla likwidacji smogu w miescie.Panie Waclawczyk co z panelami fotovoltaicznymi które pan obiecywal i likwidacją niskiej emisji oraz energooszczednych lamp LED ?Wasze ugrupowanie mówiło coś o geotermi dla miasta co z tym? Czy będą teraz gdy pana wtbrano realizacje tych obietnic wyborczych?Jeśli tak to kiedy?

  3. Oszczędność na likwidacji jakiejś funkcji to nie pensja tego kto ją wypełania, ale pensja pomniejszona o dietę zwykłego radnego, bo ów np. wiceprzewodniczączy nadal będzie radnym i będzie dostawał diete.

  4. Jedni drugich warci. Populizm i już. Opozycja chce oszczędzać na stołkach, które zajmują konkurenci. Gdyby to oni na nich siedzieli też byliby przeciw takim redukcjom. Nie dajmy się nabrać na rzekomo idealistyczne intencje. To element walki politycznej. Jakoś Wacławczykowi i kolegom radnym nie przeszkadzało to w poprzednich kadencjach. Nie wpisali tego też do swojego programu wyborczego – jak myślicie dlaczego? Odpowiem, bo myśleli, że wygrają i sami będę na nich swe dupska sadzać. Taka jest prawda, że punk widzenia zmienia się wraz ze zmiana punktu siedzenia.

  5. [color=#6c6d72]http://dawidwaclawczyk.pl/program/ Łatwo sprawdzić czy w dziale SAMORZĄD są tego typu propozycje przedwyborcze. Nie ma, bo DW liczył na wygrana i na to, że to jego ludzie zasiądą na tych stolcach. Teraz chce je wyrywać spod tyłków swoich konkurentów. Hipokryzja.[/color]

  6. Jakoś tak bardzo uaktywnili się ostatnio 'krytycy' D. Wacławczyka. Coś mi się wydaje, że obóz TW już dmucha na zimne i będzie teraz niesutannie walił w opozycję, by ta się za bardzo nie wzmacniała. Ale to oznaka słabości obecnej władzy. Juz w następnych wyborach mieszkańcy jej „podziękują”.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here