I Raciborski Bieg Nadodrzański odbędzie się 3 stycznia

0

Uczestnicy będą mieli do pokonania 8,7 km wzdłuż Odry. Start z nowej przystani kajakowej w parku zamkowym.

R E G U L A M I N

- reklama -

1. Nazwa biegu:  I  B I E G   N A D O D R Z A Ń S K I

2. Organizator:
– Miasto Racibórz,
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu, ul. Zamkowa 4.

3. Termin i miejsce zawodów: 3.01.2015r – Park Zamkowy – Przystań Kajakowa.

4. Typ biegu/nordic walking:  sportowo – rekreacyjny.

5. Cel imprezy:
–   Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania jej nowych zwolenników,
– Popularyzacja Nordic Walking,
– Popularyzacja masowej rekreacji biegowej wśród mieszkańców Raciborza i powiatu raciborskiego,
– Promocja miasta Racibórz.

6. Biuro zawodów: OSiR ul. Zamkowa 4 (pawilon sportowy) czynny w dniu zawodów od godz. 9.30 do godz. 10.45
 
7. Godzina startu: bieg i Nordic Walking 11:00 –  Przytań Kajakowa.

8. Warunki uczestnictwa:
Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają biegacze, zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach sportowych, którzy ukończyli 14 rok życia.
Warunkiem udziału w biegu i marszu nordic walking jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem. Osoby od 14 do 18 roku życia muszą ponadto mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Nie pobiera się opłaty startowej

10. Dystans: 8,7 km (bieg), 2,9 km (nordic walking)

11. Trasa:
Trasa biegu i marszu nordic walking przebiegać będzie alejami Parku Zamkowego (3 pętle po 2.900m).
Szczegółowa mapka trasy będzie dostępna przed biegiem.

12. Zgłoszenia: w dniu zawodów od godz. 9.30 do 10.45 w biurze zawodów.

13. Nagrody:
– Dla zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn (bieg i nordic walking) za miejsca I – III puchary,
– Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg/nornic walking zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

14. Uwagi końcowe:
– zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
– za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje , rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów,
– w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,
– zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię w pawilonie sportowym OSiR-u,
– interpretacja regulaminu należy do organizatora,
– koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
– organizator zapewnia gorącą herbatę uczestnikom wydarzenia,
– zakończenie zawodów i wręczenie nagród ok. godz. 12.30 – Przystań Kajakowa.

15. Informacja:
Informacje na temat biegu można uzyskać pod nr tel. 693368377

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here