Nowy trakt spacerowy przy rudzkim opactwie

Zagospodarowanie terenu wokół pocysterskiego zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego zostało zakończone 7 marca 2015 r.

Diecezja Gliwicka dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 kontynuuje dostosowywanie odrestaurowanego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach do obsługi stale rosnącego ruchu turystycznego.

- reklama -

 

 

 
 

 

 

Przedmiotem projektu jest kontynuacja zagospodarowania wokół Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach w postaci odbudowy ciągów komunikacyjnych z kostki granitowej. Powstałe ciągi umożliwią bezpieczne i wygodne dojście do ogrodu różanego /który realizowany będzie w następnym etapie/ i parku przyklasztornego. Nowe ścieżki umożliwią również obejście całego obiektu. Jest to bezpośrednia kontynuacja rozwoju infrastruktury turystycznej oraz kompleksowej restauracji i odbudowy perły Województwa Śląskiego.

 

Tekst i zdjęcia: rudy-opactwo.pl

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here