Rydułtowy dostały pieniądze z WFOŚiGW na PSZOK

0

Gmina Rydułtowy uzyskała umorzenie pożyczki przeznaczonej na termomodernizację szkoły podstawowej nr 2 i gimnazjum nr 2. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę PSZOK.

Zagadnienie zwalczania niskiej emisji jest jednym z priorytetów na Górnym Śląsku. Stężenie pyłu zawieszonego jest wielokrotnie przekraczane i przekłada się negatywnie na zły stan zdrowia wielu mieszkańców regionu. Dlatego też wszelkie działania skierowane na niwelację tego zjawiska są bardzo cenne. Rydułtowy starają się walczyć z niską emisją dzięki procesom termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jedną ze znaczących inwestycji w tym zakresie była termomodernizacji szkoły podstawowej nr 2 i gimnazjum nr 2 w tym mieście. W trakcie prac udało się wymienić całkowicie stolarkę okienną i ścienną, docieplić ściany oraz stropodachy. Inwestycja zamknęła się w kwocie ponad 2 mln 200 tys. zł. Dofinansowanie tego projektu, które zostało uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło aż 680 tysięcy zł. w postaci niskoprocentowanej pożyczki. Inwestycja ta realizowana była w latach 2007/2008. Pożyczka ta jednak cały czas pracuje. Na posiedzeniu rady nadzorczej Funduszu w dniu 23 lutego 2015r podjęto decyzję o tym, że 71 tysięcy zł. z tej pożyczki umorzono. Pieniądze z tego tytułu zostaną przeznaczone na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który stanie na ulicy Jesionowej. Termin jego otwarcia to już połowa tego roku. Joanna Gawron z Urzędu Miasta Rydułtowy powiedziała nam: – Wsparcie zewnętrzne jest zawsze cenne dla gminy. Dzięki pieniądzom takich instytucji jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jet nam łatwiej realizować inwestycje, dzięki którym chronione jest środowisko naturalne. Inwestycje te możemy wówczas realizować szybciej i w większym zakresie. W oczywisty sposób przekłada się to jakość życia mieszkańców miasta. Wsparcie to jest szczególnie cenne w przypadku inwestycji związanych z ochroną powietrza, które niestety nie jest w dalszym ciągu tak dobre, jakbyśmy sobie tego życzyli.

- reklama -

 

 Pieniądze z WFOŚiGW doprowadziły nie tylko do termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Rydułtowach. Dzisiaj "pracują" one na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym mieście.

/l/

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here