Starostwo „klepnęło” reformę oświaty

0

Radni powiatowi zdecydowali o likwidacji dotychczasowej sieci zespołów szkół i utworzeniu dwóch nowoczesnych centrów kształcenia zawodowego.

- reklama -

Ta reforma ma przynieść ponad 7 milionów złotych oszczędności. W przeciwieństwie do większości wykonywanych tego działań w naszym kraju nie była przeprowadzana na przysłowiowego "chybcika". Poprzedziły ją dziesiątki konsultacji. Starostwo, aby zmienić strukturę edukacji na szczeblu powiatowym rozmawiało z nauczycielami, przedstawicielami związków zawodowych, Przedstawiano projekty, założenia, wnioski, wyniki rozmów, prognozy. Po miesiącach analiz konkluzje nasuwały się same – jeśli nie podjęte zostaną radykalne działania w zakresie edukacji, to starostwo napotka na dramatyczne problemy z utrzymaniem w ryzach swoich finansów. Główna przyczyna konieczności przeprowadzenia radykalnych zmian leży w demografii całego subregionu, który boryka się z falą katastrofalnego niżu.

 

 

W konsekwencji powstał plan zakładający utworzenie dwóch Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Centra te mają kształcić w dwóch odrębnych kierunkach i nie rywalizować o uczniów. Plan zakłada również opuszczenie budynku przy ulicy Wileńskiej. W skład pierwszego Centrum ma wchodzić: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół i Rzemiosł Różnych. Uczniowie tych szkół będą mogli wybrać dla siebie kształcenie w takich kierunkach jak: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, murarz – tynkarz, monter sieci i urządzeń sanitarnych, cieśla, stolarz, ogrodnik, technik żywienia, technik hotelarstwa, fryzjer, kucharz, cukiernik. W skład drugiego ma obejmować Centrum kształcenia Ustawicznego oraz Zespół Szkół Mechanicznych. Szkolić będzie ono m.in. elektryków, mechatroników, elektroników, energetyków, mechaników, ślusarzy i teleinformatyków. Utworzone centra powstaną na bazie rozwiązanych zespołów szkół.

 

 

W założeniu reforma ma na celu realizację kilku podstawowych celów. Po pierwsze dzięki niej mają powstać oszczędności, dzięki którym będzie można sfinansować dalsze inwestycje w oświacie. Po drugie będzie ono mocniej wiązać szkolnictwo z rynkiem pracy. Po trzecie wreszcie pozwoli ono na chwilę oddechu umęczonym kontom starostwa. Dzięki reformie raciborskie szkolnictwo będzie miało większe możliwości manewru w kontaktach z przedsiębiorcami i będzie szybciej w stanie reagować na oczekiwania pracodawców. W założeniach zmian systemu funkcjonowania oświaty jest także ograniczenie działalności Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz praktyk u przedsiębiorcy. Ten postulat ma na celu przede wszystkim urealnienie kształcenia, tak by młody człowiek w jak największym stopniu był w stanie sprostać oczekiwaniom rynku pracy. Prognozy przewidują, że w wyniku zmian w CKZiU nr 1 będzie w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać 1320 uczniów podejmujących naukę w 45 oddziałach szkolnych. Liczba etatów nauczycielskich wówczas będzie oscylować w granicy 104. W CKZiU nr 2 w tym samym roku szkolnym ma podjąć naukę 810 uczniów w 27 klasach. w tym centrum liczba etatów nauczycielskich będzie wynosić 88. Dodajmy, że reforma zakłada, iż etaty te będą dużo efektywniej wykorzystane niż ma to w chwili obecnej. Bardziej elastyczna będzie również praktyka wykorzystania etatów administracyjnych.

 

Starosta Ryszard Winiarski po podjęciu uchwały podziękował wszystkim zaangażowanym w prace nad zmianami – związkom zawodowym, pracownikom starostwa odpowiedzialnym za oświatę, uczniom i rodzicom oraz opozycji. Ta ostatnia w czasie głosowania wstrzymała się od głosu. Stanowisko to uzasadnił Dawid Wacławczyk, który zauważył że: – reforma zmierza w dobrym kierunku i nie ma żadnych zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia prac nad nią. Jednakże z uwagi na to, że opozycja nie ma realnego wpływu na kształt funkcjonowania oświaty, to nie będzie ona mogła głosować "za". Radny Dawid Wacławczyk jednocześnie życzył koalicji rządzącej sukcesu we wdrażaniu reformy. 

 

/l/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here