WFOŚiGW wspiera termomodernizację szkoły w Kornowacu [WIDEO]

0

Z Hanną Apacką kierownikiem Referatu Promocji, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji Urzędu Gminy Kornowac rozmawialiśmy na temat obecnych inwestycji proekologicznych w gminie.

Leszek Iwulski: Proszę nam powiedzieć jak wygląda polityka ekologiczna w gminie Kornowac?

- reklama -

 

Hanna Apacka: Jako gmina staramy się jak najszerzej działać w zakresie ochrony środowiska. Aktualnie jesteśmy nastawieni przede wszystkim na zwalczanie zjawiska niskiej emisji, bo właśnie ten problem w największym stopniu charakteryzuje ten obszar. Od kilku lat staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje związane z procesami termomodernizacji. W chwili obecnej udał się nam poddać temu procesowi większość budynków użyteczności publicznej w gminie. Wszędzie staramy się przynajmniej wymieniać źródła ciepła na bardziej ekologiczne, np. na olejowe lub węglowe opatrzone takimi certyfikatami, które gwarantują nam osiągnięcie dobrego efektu ekologicznego.

 

L.I.: Jakie inwestycje proekologiczne prowadzi gmina w chwili obecnej?

 

H.A.: Wiodącym projektem jest montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych. Projektem są objęte 452 osoby. Mamy nadzieję, że realizacja tej inwestycji pozwoli nam na to, by osiągnięty efekt ekologiczny pozwolił na znaczącą poprawę jakości warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie na decyzje o pozostaniu w gminie lub osiedleniu się na jej terenie.

 

L.I.: W jaki sposób jest finansowana ta inwestycja?

 

H.A.: środki pozyskaliśmy z regionalnego Programu Operacyjnego – jeszcze ze starego okresu programowania. Wniosek był złożony jeszcze w 2010 roku, natomiast w 2014 roku otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu nam środków z tzw. listy rezerwowej. Mimo krótkiego okresu realizacji zdecydowaliśmy się na zaangażowanie w ten projekt. Można powiedzieć nawet, że podjęliśmy ryzyko, ale opłaciło się, bo w chwili obecnej jest już zamontowanych ok. 100 instalacji.  Myślę, że tempo prac pozwala nam wierzyć, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie, czyli w 2015r. 

 

 

 Hanna Apacka  kierownik Referatu Promocji, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji Urzędu Gminy Kornowac powiedziała nam, że gdyby nie wsparcie Wojewódzkiego Funduszu procesy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej mogłyby być znacznie odłożone w czasie.

 

L.I.: Jak duże jest zainteresowanie projektem?

 

H.A.: Można je określić jako spore. 452 mieszkańców bierze udział w projekcie, ale istnieje tzw. lista rezerwowa, na której znalazło się już ponad 90 osób. jeśli któryś z mieszkańców z jakiegoś powodu zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas na jego miejsce wskakuje właśnie osoba z listy rezerwowej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pojawienie się listy rezerwowej ma dla nas jeszcze jedną zaletę. Wskazuje na liczbę mieszkańców zainteresowanych podobnymi działaniami w przyszłości. Całkowity koszt inwestycji nie przekroczy 15 proc.

 

L.I.:Zwalczanie niskiej emisji to nie tylko montaż instalacji solarnych, ale również inne działania. Czy mogłaby pani nam je przybliżyć?

 

H.A.: Chodzi przede wszystkim o procesy termomodernizacyjne. część z nich realizujemy przy wsparciu wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przykładem takiego działania niech będzie termomodernizacja szkoły w Kobyli przy ulicy głównej. Szkoła ta poddana będzie właśnie termomodernizacji oraz zabudowaniu kolektorów słonecznych. Inwestycja ta już realizowana od czerwca 2014r. Finał prac zaplanowano na lipiec 2015r. Inwestycję wsparł WFOŚiGW w Katowicach zarówno za pomocą dotacji, jak i pożyczki, bo nie wszystkie wydatki da się zakwalifikować do dotacji. Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 3 milionów zł., natomiast wsparcie z WFOŚiGW będzie wynosiło ok 283 tyś. zł. jest to dla nas znacząca pomoc.

 

L.I.: Na czym będzie polegać termomodernizacja?

 

H.A.: Budynek poddawany jest kompleksowej przebudowie, a przy okazji docieplany. Docieplone będą ściany oraz sufit. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i okienna. Wymienione będzie także źródło ciepła. Dodatkowo zabudowane zostaną kolektory słoneczne. Te ostatnie zapewnią ciepłą wodę użytkową. Proces termomodernizacja pozwoli nam na osiągnięcie przyzwoitego efektu ekologicznego poprzez redukcję poziomu dwutlenku węgla.Warto dodać także, że jest to obiekt użyteczności publicznej i w ten sposób niejako pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony bowiem redukujemy poziom zanieczyszczeń, z drugiej natomiast poprawiamy jakość infrastruktury społecznej. termomodernizacja pozwala nam również na osiągniecie wymiernego efektu finansowego. dzięki niej doprowadzamy do racjonalizacji kosztów utrzymania obiektów. Zmniejszamy bowiem koszty ogrzewania oraz nie wydatkujemy środków na nośniki energii.

 

L.I.: Czy gmina realizuje projekty współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane inwestycją w kapitał ludzki?

 

H.A.: Tak. Przykładem tego są na przykład "Zielone szkoły". czyli śródroczne wyjazdy uczniów naszych szkół. W tym roku z możliwości wsparcia tego typu wyjazdów skorzystała szkoła w Pogrzebieniu. Dofinansowaniem wyjazdu objętych zostało 17 uczniów. kwota wsparcia wyniosła ok. 3 tyś. zł.

 

L.I.: Jakie jeszcze inwestycje ekologiczne były realizowane w gminie dzięki wsparciu z katowickiego WFOŚiGW?

 

 H.A.: W ubiegłym roku udało się nam pozyskać środki na budowę fragmentu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla. Pozyskane środki na ten cel wyniosły 343,5 tys. zł. Dzięki temu udało się nam zbudować prawie 2 kilometry kanalizacji. Skutkiem realizacji tej inwestycji było przyłączenie do kanalizacji aż 46 obiektów. Udało się nam również uzyskać pożyczkę na wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Kornowac i Pogrzebień. Była to znacząca pomoc.

 

L.I.: Jak pani ocenia rolę WFOŚiGW w Katowicach jako elementu wsparcia dla inwestycji proekologicznych?

 

H.A.: Jest bardzo znacząca. Warto podkreślić, że jeżeli wniosek jest w miarę dobrze przygotowany, to środki zawsze udaje się pozyskać. Dodam również, że wsparcie to nie tylko pieniądze. Przy konstruowaniu dokumentacji spotykamy się z bardzo rzetelną i profesjonalną pomocą ze strony pracowników Funduszu. Pomoc ta obejmuje zarówno moment przygotowania wniosków jak i ich rozliczeń. na zakończenie powiem, że gdyby nie wsparcie Funduszu, to procesy termomodernizacji na pewno byłyby odłożone w czasie.

/l/

 

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here