Zmiany w planie aglomeracji Nędzy

0

Zmieniły się przepisy, dlatego, by utrzymać w gminie aglomerację, potrzebna była modyfikacja jej granic. Zabieg był konieczny, by nie stracić możliwości np. ubiegania się o środki zewnętrzne na budowę kanalizacji. 

Radni Gminy Nędza o zmianie planu aglomeracji Nędza zdecydowali na ostatniej sesji.

- reklama -

Dotychczasowa aglomeracja Nędza została wyznaczona rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z w listopadzie 2008 roku i została opracowana w oparciu o obowiązujące wówczas Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Ponieważ Gmina Nędza w całości położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, w świetle obowiązujących ówcześnie przepisów rozporządzenia, nie obowiązywał minimalny wskaźnik koncentracji liczby mieszkańców do długości planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej, stąd też aglomeracją objęto cały obszar gminy Nędza.

Przepisy zmieniły się w lipcu 2014 roku. Konieczne było opracowanie propozycji zmiany planu aglomeracji Nędza.

Zmieniona Ustawa Prawo wodne oraz nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji nakazały, by na obszarach objętych formami ochrony przyrody wskaźnik koncentracji był nie mniejszy niż 90 mieszkańców na 1 kilometr przewidywanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej.

 

gmina Nędza

publ. l.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here