Idzie zima. ZWiK radzi jak zabezpieczyć sieć i instalacje

1

Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Raciborza ma dla odbiorców kilka cennych rad i przestróg, jak uniknąć usterek i wynikających z nich szkód – a co za tym idzie strat finansowych – w związku z nadchodzącą zimą

W związku ze zbliżająca się zimą i powstającą stąd możliwością uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Państwa nieruchomościach, ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu przypomina, że do obowiązków Odbiorcy lub osoby działającej w jego imieniu należy zabezpieczenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, co wynika z zawartej umowy jak również z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego Odbiorców Spółki.

- reklama -

Ponadto zakład prosi o nieskładowanie śniegu i lodu na uzbrojeniu ulicznej sieci wodno – kanalizacyjnej tj. zasuwach, kratach ściekowych, pokrywach studni wodomierzowych i kanalizacyjnych, a także o takie zabezpieczenie wodomierza, aby możliwy był jego odczyt.

ZWiK Sp. z o.o. przypomina, że Odbiorca nie ma prawa samodzielnego demontażu wodomierza i zrywania plomb zabezpieczających, założonych na instalacji wodomierzowej. Działanie takie zagrożone jest karą grzywny do 5000zł.

 

/ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here